Stockholms universitet

Forskningsprojekt Vilka kombinationer av skiftschemakarakteristika är värst och vilka är mest attraktiva?

Skiftarbete, speciellt om nattarbete ingår, har en rad negativa hälsoeffekter. Dessa inkluderar hjärt-/kärlsjukdom, diabetes typ II, och skador i samband med olyckor under arbete eller på väg till eller från arbetet.

Säkerhetsvakt på en gata i gryningen. Foto: Flex Point Security på Unsplash.

Skiftarbete är dock inget entydigt begrepp utan används ofta sammanfattande för arbetstider bortom dagtidsarbete, dvs skift som ofta infaller under tiden kl 19-07.

Flera försök har gjorts att skapa ergonomiska råd om vilka faktorer som utgör ett bra skiftschema, men argumenten är tämligen svaga och baserade på enskilda studier vid specifika företag, med en viss schematyp (t.ex 3-skift) och utan tydliga kriterier.

En intressant aspekt på forskning om ”bra” respektive ”dåliga” scheman är att man inte frågat individen om schemat utgör ett problem eller belastning, eller hur pass ”bra” eller ”dåligt” skiftschemat anses vara. Detta är rimligen avgörande för om man kommer söka sig ett annat arbete eller inte och representerar rimligen schemats attraktionsvärde.

Avsikten med föreliggande projekt, "Vilka kombinationer av skiftschemakarakteristika är värst och vilka är mest attraktiva?Påverkar yrke eller kön?", är att undersöka:

  1. Hur vanliga är belastande schemakarakteristika inom de traditionella skiftarbetstyperna (t.ex treskift, tvåskift, ständigt nattarbete, scheman som baseras på turlistor, etc)?
  2. Hur är de traditionella skiftarbetstyperna kopplade till sömnproblem, trötthetsproblem, hälsoproblem och familjetidsproblem? Är vissa typer av skiftscheman mer attraktiva  bland anställda som arbetar skift?
  3. Hur ser mönstret av belastande schemakarakteristika ut hos arbetare och tjänstemän, respektive kvinnor och män? 
  4. Påverkar psykosocial arbetsstress / fysisk arbetsbelastning effekterna av negativ schemabelastning?

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Lars Göran Kecklund

Professor, st f prefekt

Psykologiska institutionen
Göran Kecklund

Medlemmar

Mikael Sallinen

Professor

Arbetshälsoinstitutet, Finland

Torbjörn Åkerstedt

Professor emeritus

Psykologiska institutionen