Stockholms universitet

Genushistoriska seminariet: Did love hurt in the 17th century?

Seminarium

Datum: onsdag 22 november 2023

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Historiska institutionen, D900, och via Zoom

Om sexuell repression och reformationens effekter på sexuella relationer ca 1540–1650

Paul Borenberg (Historia, SU), presenterar delresultat från sitt postdok-projekt om
sexuell repression och reformationens effekter på sexuella relationer ca 1540–1650.

 

Seminarierna hålls i hybridform, på plats i sal D900 på Historiska institutionen och via Zoom.

Länk till Zoom

 

Sammankallande för genushistoriska seminariet är Anders Ahlbäck och Helena Tolvhed, Historiska institutionen vid Stockholms universitet.