Stockholms universitet logo, länk till startsida

Seminariet i IR historia: "The Global Middle Ages"

Seminarium

Datum: onsdag 24 maj 2023

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Gula Villan, Svante Arrhenius väg 33

Catherine Holmes, Oxfords universitet, presenterar på Seminariet för de internationella relationernas historia i samarbete med Centrum för medeltidsstudier.

 

Om seminarierna i de internationella relationernas historia

Seminarieserien organiseras av Hans Blix Centrum för de internationella relationernas historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Sammankallende är Aryo Makko.

Läs mer om Hans Blix Centrum här.