Stockholms universitet

Tidigmoderna seminariet: Sverige och Tysk-romerska riket under Stora nordiska kriget (1700-1721)

Seminarium

Datum: onsdag 11 september 2024

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Historiska institutionen, rum D900

Dorothée Goetze (Sundsvall) presenterar sin forskning under rubriken "Sverige och det tysk-romerska riket under stora nordiska kriget (1700-1721)."

Tidigmoderna seminariet anordnas vid Historiska institutionen varje termin. Sammankallande är Per Anton Runesson.

Seminariet kan även följas via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/my/tidigmodernt