Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mathantverk för hållbar utveckling

Artikeln "The paradox of being a food artisan entrepreneur: Dealing with conflicting institutional logics" har fått priset Outstanding Paper Award 2022, som bästa artikel i tidskriften Journal of Small Business and Enterprise Development under 2021 av förlaget Emerald.

I forskningsprojektet som drivs av Birgitta Schwartz och Jessica Lindbergh studeras hur småskaliga landsbygdsföretag s.k. mathantverkare ser på sitt entreprenörskap och varför de väljer denna inriktning och vad detta val innebär för deras dagliga verksamhet.

Birgitta Schwartz och Jessica Lindbergh
Jessica Lindbergh och Birgitta Schwartz är verksamma vid Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School.

Dessa mathantverkare verkar lokalt vad gäller produktion, försäljning och tillverkning av mat enligt gamla traditioner och med hantverksmässiga metoder. I projektet jämförs två olika mathantverkare, en charkuterist och en osttillverkare.

I den publicerad artikel använder Jessica Lindbergh och Birgitta Schwartz teorin om institutionella logiker och hur individer svarar och reagerar när konflikterande institutionella logiker är närvarande i deras dagliga verksamheter (Pache and Santos, 2013; Reay et. al, 2017). Båda mathantverkare sprider sin mission till kunder och i olika nätverk som en småskalig hantverkslogik som står i motsatsförhållande till den storskaliga industriella produktionen av mat som drivs av en tillväxtlogik.

Jessica Lindbergh och Birgitta Schwartz ställer frågan hur och när de hanterar och svarar på spänningar mellan de två logikerna. Studien visar att de två entreprenörerna i sin dagliga verksamhet måste agera utifrån båda logikerna. Paradoxer uppstår när dessa mathantverkare blir alltmer framgångsrika och tillväxtlogiken som de starkt ifrågasätter tränger sig på alltmer för att hantera produktion och tillgång på råvaror.

Läs artikeln; Lindbergh, J. and Schwartz, B. 2021. The paradox of being a food artisan entrepreneur: Dealing with conflicting institutional logics. Journal of Small Business and Enterprise Development.