Stockholms universitet

Samverkan kan öka innovationstakten i Sri Lanka

Hur kan kunskap delas mellan universitet och företag? Och kan Sri Lanka lära av Sverige i det avseendet? Chaminda Wijesinghe har brottats med frågorna under sitt avhandlingsarbete.

Genrefoto: Två personer som samarbetar vid datorer. Foto: Scott Graham/Unsplash.
Foto: Scott Graham/Unsplash.
Chaminda Wijesinghe. Foto: Privat.
Chaminda Wijesinghe. Foto: Privat.

18 maj 2022 disputerar Chaminda Wijesinghe på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. Avhandlingen har titeln ”How knowledge diffusion in University-Industry Collaboration can foster ICT innovations in Sri Lanka”.

När akademi och näringsliv samverkar delar de kunskap med varandra, och det är en viktig källa till innovation. I Sri Lanka finns en del barriärer som hindrar samverkan, konstaterar Chaminda Wijesinghe i sin avhandling – och dessa barriärer bör undanröjas.

I sin forskning har han fokuserat på innovation inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT), och genomfört fyra olika studier. Tillsammans ger de en bild av nuläget i Sri Lanka, best practice i världen, och innovationsaktiviteter i Sverige.

Henrik Hansson. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.
Henrik Hansson. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.

Chaminda Wijesinghe föreslår hur ett IKT-system skulle kunna användas för kunskapsspridning mellan universitet och företag, och han ser universitetsstudenter som en viktig målgrupp. Det gäller att öka deras innovativa förmåga, och han ser också ett behov av nya policyer som stöttar innovation inom akademin.

– Den största lärdomen för mig under avhandlingsarbetet har varit att hantera mina olika ansvarsområden som anställd, pappa, make och medborgare, och samtidigt driva arbetet framåt. Det gäller att fokusera på det som engagerar en, säger Chaminda Wijesinghe.

– Efter disputationen kommer jag att fortsätta forska, och försöka implementera resultaten från min studie. Jag vill överbrygga kunskapsgap tillsammans med mina studenter, fortsätter han.

– Avhandlingens resultat kan få stor betydelse för landet, universiteten och företagen. Samverkan inom IKT är särskilt aktuellt nu när det är en ekonomisk och politisk kris i Sri Lanka, säger Henrik Hansson, professor på DSV och Chaminda Wijesinghes huvudhandledare.

Mer om avhandlingen

Disputationen genomförs på DSV 18 maj 2022, kl 14.00–17.00

Ladda ner hela doktorsavhandlingen som PDF

Huvudhandledare för avhandlingen är Henrik Hansson, DSV. Handledare är Love Ekenberg, DSV. Opponent är Devinder Thapa, University of Agder, Norge.

Avhandlingen ingår i DSVs fokusområde ICT4D, som utläses ”ICT for development”. Forskningen syftar till att öka förståelsen för hur informations- och kommunikationsteknologi kan bidra till utveckling i länder som Sri Lanka.

Mer om Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Text: Åse Karlén