Stockholms universitet

Sju europeiska länder går samman för att främja byggandet av Europeiska solteleskopet EST

Tisdagen den 25 juli på Teneriffa undertecknade sammanlagt nio institutioner från sju europeiska länder det juridiska avtalet som skapar EST Foundation. Detta banar väg för det framtida bygget av European Solar Telescope (EST).

Computer model of the European Solar Telescope at its planned location on La Palma next to the Swedi
Computer model of the European Solar Telescope at its planned location on La Palma next to the Swedish Solar Telescope.Credit: IAC

De länder som ska leda projektet till nästa utvecklingsfas är Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Sverige bidrar till EST genom Institutet
för solfysik vid Stockholms universitet (SU). Institutet har varit engagerat i EST-projektet sedan det initierades 2008. SU bidrar bland annat till utvecklingen av de vetenskapliga instrumenten till EST. Stockholms universitet driver sedan tidigare det svenska solteleskopet SST på La Palma vilket spelat en ledande roll för utvecklingen av många av de instrument som nu planeras för EST.

Den preliminära designfasen av teleskopet, som finansierades av EU:s ramprogram Horisont 2020, har nyligen avslutats. Bildandet av EST Foundation är en avgörande milstolpe i projektets färd mot sin konstruktionsfas. Ett av främsta målen för EST Foundation är att
få till stånd ett så kallat European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Denna EST-ERIC kommer att vara den ansvariga juridiska person som övervakar alla aspekter av konstruktionen och driften av denna stora forskningsinfrastruktur. Stockholms universitet tar ett betydande steg framåt genom att ansluta sig till EST Foundation. Detta ger de deltagande institutionerna kontroll över alla framtida vetenskapliga, tekniska och industriella aspekter av projektet.

 

 

En unik teknisk utmaning

European Solar Telescope recreation. Credit: IDOM.
European Solar Telescope recreation. Credit: IDOM.

EST kommer att bli det största solteleskop som någonsin byggts i Europa. Med sin primärspegel på 4,2 m diameter, toppmodern teknik och en specialiserad svit av vetenskapliga instrument, kommer EST att förse astronomer med ett unikt verktyg för observationer av solen. EST kommer att byggas alldeles invid det svenska solteleskopet vid Roque de los Muchachos-observatoriet på ön La Palma (Spanien). Denna plats har världsrykte som en av de bästa platserna för astronomiska observationer.

EST inkluderades i European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) färdplan 2016 och anses vara en forskningsinfrastruktur av strategisk betydelse för Europa. Ett av EST:s primära mål är att förbättra vår förståelse av solen genom att observera dess magnetiska fält i oöverträffad detaljrikedom. EST kommer att kunna detektera signaler som för närvarande är gömda i bruset och avslöja existensen av mycket små magnetiska strukturer. Genom att studera den magnetiska och dynamiska kopplingen av solatmosfären, kommer EST att ge värdefulla insikter om de mekanismer som ligger till grund för solutbrott och koronamassutkastning. Dessa fenomen bestämmer det så kallade rymdvädret, som har ett starkt inflytande på vårt teknologiska samhälle.

Telescope structure. Credit: IDOM.
Telescope structure. Credit: IDOM.

Den optiska konfigurationen och instrumenteringen av EST har noggrant designats för att kunna studera växelverkan mellan solens olika atmosfäriska lager. En uppsättning av flera olika instrument möjliggör samtidiga observationer vid flera ljusvåglängder. Denna unika förmåga kommer att ge EST en högre effektivitet jämfört med befintliga eller framtida teleskop, oavsett om de är markbaserade eller som satelliter i rymden.

Det största solteleskopet i Europa är en teknisk utmaning som, när det väl är byggt, kommer att hålla Europa i framkanten av solfysikforskning och instrumentutveckling.

Mer information om projektet: est-east.eu

 

Instiftare av EST Foundation

Astronomický Ústav AV ČR, V. V. I. (Tjeckien)
Leibniz-Institut für Sonnenphysik KIS (Tyskland)
Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften (Tyskland)
Slovakiska vetenskapsakademiens astronomiska institut (Slovakien)
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spanien)
Instituto de Astrofísica de Canarias (Spanien)
Università della Svizzera Italiana (Schweiz)
Stockholms universitet (Sverige)
University of Sheffield (UK), som representerar United Kingdom Universities Consortium
(Aberystwyth, Durham, Exeter, Glasgow, Sheffield och Queen's University Belfast)