Emely forskar och undervisar i sjukhusfysik på Fysikum

Emely Kjellsson Lindblom är universitetslektor på Fysikum, Stockholms universitet. Hon arbetar med medicinsk sjukhusfysik. – Forskningen i medicinsk strålningsfysik fokuserar i första hand på optimering av strålbehandling, men också på strålskyddsaspekter inom och utanför den kliniska verksamheten. Vi har flera pågående projekt som utförs med såväl kliniska som industriella samarbetspartners, Strålsäkerhetsmyndigheten, samt Institutionen för Molekylär Biovetenskap vid Stockholms Universitet.

Sjukhusfysik

Emely Kjellsson Lindblom, Fysikum, berättade om hur man använder kromosomerna som mätverktyg under ForskarFredag 2022 då en stor mängd lärare och elever besökte Fysikum och Vetenskapens hus.
– I händelse av en kärnkraftsolycka är det viktigt att individer som utsatts för strålning får rätt vård. Vilken vård som behövs beror helt på stråldosen, men det finns inget mätinstrument som kan användas för att i efterhand mäta vilken stråldos en person utsatts för. Däremot finns ett matematiskt samband mellan stråldosen och andelen skadade kromosomer, vilket kan analyseras med hjälp av ett blodprov.

Kromosomer som mätverktyg
Kromosomer som mätverktyg används i biologisk dosimetri.

Under Emelys föreläsning/demonstration gick hon igenom vad biologisk dosimetri är, och gymnasieeleverna fick beräkna stråldosen för en fiktiv person som fallit offer för en nukleär händelse. De diskuterade också vilken vård personen bör få och vad prognosen är.

Forskningsprojekt som gäller strålningseffekt

I den virtuella verklighetens era är simulering av strålningens effekt på celler, vävnader och tumörer ett naturligt steg framåt i utvecklingen av strålbehandlingen för att bättre förstå de biologiska och fysikaliska faktorernas inverkan på strålningsreaktionen. Det undersöker Emely och hennes kollegor i projektet "Den virtuella tumören - in silico RT-testbädd". Då används en testbädd för in silico-strålbehandling - från tumörmodellering till utvärdering av strålbehandlingens effektivitet.
Ett annat projekt som pågår är SINFONIA-projektet som kommer att utveckla nya metoder och verktyg för en omfattande riskbedömning av skadliga effekter av strålningsexponering. Det gäller patienter, arbetstagare, vårdare, allmänheten och miljön under behandlingen av patienter som misstänks eller diagnostiseras med lymfom och hjärntumörer.

Så här utbildar du dig till sjukhusfysiker

Sjukhusfysikerprogrammet är ett femårigt yrkesprogram för dig som vill kombinera ditt intresse för fysik med medicinska tillämpningar. Med fysiken som redskap studerar du hur strålning används inom sjukvården för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Under utbildningens senare del utför du praktik på sjukhus.
Läs mer
Vi har också ett Masterprogram i medicinsk fysik där du kan kombinera ditt intresse för fysik med tillämpningar inom medicin. Du kommer att studera hur strålning används inom vården för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Under programmet kommer du även att genomföra praktisk utbildning på sjukhus.
Läs mer

 

Virtual Master's Fair 2022

Var du än befinner dig kan du komma med och lära dig mer om våra 75 masterprogram som ges på engelska. Evenemanget är gratis och öppet för alla!

Möt Emely Kjellsson Lindblom och Christophe Clement från Fysikum. Emely kommer att berätta mer om masterprogrammet för medicinsk strålning och Christophe Clement kommer att berätta om fyra olika masterprogram för fysik. Vid detta evenemang kan du ställa alla frågor du behöver!

Läs mer

Har du frågor?
Kontakta Emely Kjellson Lindblom

Emely Kjellsson Lindblom