Studentsamarbete mellan SU och UCL

Mätning görs av luftkvalitet med Raspberry Pi för att utveckla studentsamarbete mellan två huvudstäder - Stockholm och London.

David Stuhrmann och Wilma Svedlund

I ett samarbete mellan SU och University College London, UCL pågår ett projekt där luftkvalitet med enkel mätutrustning mäts och ska jämföras mellan de två städerna.

Vi som är med i projektet är Wilma Svedlund som går första året på Kandidatprogrammet i Fysik, och David Stuhrmann som går första året på Master i Beräkningsfysik. Vi använder oss av varsin dator, Raspberry Pi, där vi har monterat sensorer som kan mäta olika kvantiteter. Just nu programmerar vi i Python för att få till ett program där vi kan spara och presentera data på bästa sätt.

Två studenter vid UCL har samma utrustning och ska göra mätningar i London.

Det ska bli kul att träffa dem virtuellt, ta hjälp av varandra i arbetet och jämföra resultat. I höst hoppas vi kunna redovisa våra resultat.

Raspberry Pi är en billig dator i kreditkortsstorlek som kan anslutas till en datorskärm eller TV och som använder ett vanligt tangentbord och en vanlig mus. Den är användbar och gör det möjligt för människor i alla åldrar att utforska datoranvändning och lära sig att programmera i språk som Scratch och Python.

Mer information