Ulf tillverkar delar till en polarexpedition

Efter att centralverkstaden i Frescati lades ner har dess uppgifter tagits över av verkstaden i AlbaNova som drivs gemensamt av Fysikum och KTH. Ulf Ahlberg, nyanställd på Fysikums mekaniska verkstad, levererar bland annat delar till en labbcontainer som ska åka med isbrytaren Oden upp till Arktis under våren.

Ulf Ahlberg, verkstadstekniker, Tekniska avdelningen, Fysikum
Ulf Ahlberg är forskningsingenjör på Tekniska avdelningen, Fysikum

Projektet ArtofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) syftar till att studera effekter av episodisk transport av varm och fuktig luft från mellanbreddgraderna till Arktis.

Expeditionen genomförs i Norra ishavet med Isbrytaren Oden som bas, och syftet är att förstå samspelet mellan Arktis och mellanbreddgraderna, samt vad som händer när den årliga smältprocessen av havsisen startar.
Odens verksamhet är uppdelad i isbrytning och forskning, beroende på årstid. För forskningsverksamheten finns fasta containrar ombord, och ett antal platser för projektspecifika labbcontainrar.
– Just nu arbetar vi bland annat med att anpassa layouten för en labbcontainer som ska levereras till Oden under våren och följa med upp till Arktis - Nordpolen. Vissa designförändringar finslipas i CAD (computer-aided design), nya delar skärs till och svetsas i verkstaden inför kommande montering och testkörning av forskarnas utrustning under senvintern.

 

Det tekniska intresset har följt honom

Ulf har gått en yrkeshögskoleutbildning i Verktygsteknik vid Campus Värnamo, med fokus på industrin. Utbildningen ligger under Jönköpings tekniska högskola.
– Jag läste naturkunskap på gymnasiet, och efter musik- och båtbyggarutbildning har jag kört buss på deltid i många år, för att hinna med renoveringen av min barndomsbåt.  Genom utbildingen i Värnamo fick jag praktikplats på Tekniska avdelningen på Fysikum och sedan nyår är jag anställd på heltid.

 

På fritiden arbetar Ulf med renovering av en stor träbåt

– Det är en 24 tons f.d. lotsbåt i ek, ”Mare Balticum”, som min pappa med flera hade som dykplattform för vrakletning. De lokaliserade t.ex. vraket efter regalskeppet Kronan 1980. Efter pappas bortgång såldes båten 1994, men den kom tillbaka till familjen 2006, i bedrövligt skick. Jag bytte stävar och 60% av bordläggningen 2015 och nu byts hela däcket.

 

Branschen behöver rekrytera fler med verkstadsteknisk kompetens

– Det saknas mycket teknisk kompetens i branschen, pensionsavgångarna de närmaste åren är väldigt många, och utbildningarna är få. Programmet Verktygsteknik i Värnamo är på fyra terminer, nyligen ändrat till distansutbildning, och en stor del utgörs av praktikperioder på hemorten. Du behöver ha ett starkt teknikintresse, erfarenhet av metallbearbetning inget måste men underlättar. Nyfikenhet och noggrannhet är välkomna egenskaper.

 

Mer information

Forskningsprojektet ArtofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) på Polarforskningssekretariatet