Sidan på engelska

Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies[at]geo.su.se

Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta Helena Bergman på studies[at]geo.su.se.

Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

   

icon  
Den geovetenskapliga metoden
Den geovetenskapliga metodenkursrapport
GG7007
Geologi och geofysik
Geologi och geofysikkursrapport
GG2202
Globala geokemiska cykler
Globala geokemiska cyklerkursrapport
 
Introduktion till geomikrobiologi
Introduktion till geomikrobiologikursrapport
GG4028
Isotopgeologi  
Malmgeologi
Malmgeologikursrapport
GG8117
Maringeofysiska karteringsmetoder
Maringeofysiska karteringsmetoderkursrapport
GG4207
Organisk geokemi
Organisk geokemikursrapport
GG4115
Paleoceanografi och marin geologi  
Sedimentära system
Sedimentära systemkursrapport
GG4208
   
icon  
Biogeokemi
Biogeokemikursrapport
GG8115
Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper GG8118
Fältstudie i geologiska vetenskaper
Fältstudie i geologiska vetenskaper kursrapport
GG7014
Fältstudie i geovetenskap
Fältstudie i geovetenskapkursrapport
GG5017
Geokemi i falt och i laboratoriet GG4206
Geokemins grunder
Geokemins grunderkursrapport
GG2205
Geokemisk modellering
Geokemisk modelleringkursrapport
GG4214
Jordbävningar
Jordbävningarkursrapport
GG1006
Kandidatexamen självständigt arbete  
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling GG5123
Kvantitativa metoder i geovetenskap
Kvantitativa metoder i geovetenskap kursrapport
GG4203
Magmatisk och metamorf petrologi
Magmatisk och metamorf petrologikursrapport
GG4212
Magmatisk petrologi GG4142
Malmbildningsprocesser GG5119
Marin petrofysik GG5126
Mineralogi GG4140
Mineralogi och petrologi
Mineralogi och petrologikursrapport
GG4211
Paleoklimatologi och oceansystemet GG5124
Petrogenes och tektonik
Petrogenes och tektonikkursrapport
GG5127
Sedimentpetrologi GG4144
Snowball Earth hypotesen
Snowball Earth hypotesenkursrapport
GG1015
Strukturgeologi och kartering
Strukturgeologi och karteringkursrapport
GG4213
Sveriges geologi GG5014
Tektonik
Tektonikkursrapport
GG4147
Tellus I GG2008
Tellus II
Tellus IIkursrapport
GG4039
Tellus III
Tellus IIIkursrapport
GG4042

   

icon  
Den geovetenskapliga metoden GG7007
Digital behandling av maringeofysiska data
Digital behandling av maringeofysiska data – kursrapport
GG4210
Geodynamik
Geodynamik – kursrapport
GG8116
Geologi och geofysik
Geologi och geofysik – kursrapport
GG2202
Globala geokemiska cykler GG4209
Havet
Havet – kursrapport  
GG1005
Isotopgeologi
Isotopgeologi – kursrapport
GG8019
Maringeofysiska karteringsmetoder
Maringeofysiska karteringsmetoder – kursrapport
GG4207
Paleoceanografi och paleoklimatologi I
Paleoceanografi och paleoklimatologi I – kursrapport
GG5113
Statistisk analys av geologiska data
Statistisk analys av geologiska data – kursrapport
GG7002
Sedimentära system
Sedimentära system – kursrepport
GG4208
Tellus I – geologi GG2008

   

icon  
Geokemins grunder
Geokemins grunder – kursrapport
GG2205
Biokemi
Biokemi – kursrapport
GG8115
Klimatförändringar genom Jordens historia
Klimatförändringar genom Jordens historia – kursrapport
GG8021
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling GG5123
Självständigt arbete, masters
Självständigt arbete, masters – kursrapport
 
Självständigt arbete, kandidat  
Fältstudie i geologiska vetenskaper GG7014
Fältstudie i geovetenskap
Fältstudie i geovetenskap – kursrapport
GG5017
Geokemi i fält och i laboratoriet
Geokemi i fält och i laboratoriet – kursrapport
GG4206
Sveriges geologi GG5014
Magmatisk och metamorf petrologi
Magmatisk och metamorf petrologi – kursrapport
GG4212
Magmatisk petrologi GG4142
Metamorf petrologi GG4143
Mineralogi GG4146
Mineralogi och petrologi
Mineralogi och petrologi – kursrepport
GG4211
Paleoklimatologi och oceansystemet GG5124
Petrogenes
Petrogenes – kursrapport
GG4150
Petrogenes och tektonik
Petrogenes och tektonik – kursrapport
GG5127
Kvantitativa metoder i geovetenskap
Kvantitativa metoder i geovetenskap – kursrapport
GG4203
Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper GG8118
Sediment och sedimentära bergarter GG4120
Sedimentpetrologi GG4144
Tektonik GG4147
Tellus I – geologi HT17–VT18 GG2008
Tellus II – geologi
Tellus II – geologi – kursrapport
GG4039
Tellus III – geologi
Tellus III – geologi – kursrapport
GG4042
Livets utveckling
Livets utveckling – kursrapport
GG1009
Snowball Earth-hypotesen
Snowball Earth-hypotesen – kursrapport
GG1015
Världens vulkaner GG1010

   

icon  
Miljögeokemi
Miljögeokemi – kursrapport
GG5121
Digital behandling av geodata
Digital behandling av geodata – kursrapport
GG5103
Geokemiska fältmetoder
Geokemiska fältmetoder – kursrapport
GG5102
Geologi och geofysik
Geologi och geofysik  – kursrapport
GG2201
Globala geokemiska cykler
Globala geokemiska cykler – kursrapport
GG5104
Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder
Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder – kursrapport
GG5101
Malmbildningsprocesser GG5119
Malmgeologi
Malmgeologi – kursrapport
GG8117
Paleoceanografi och paleoklimatologi I
Paleoceanografi och paleoklimatologi I – kursrapport
GG5113
Statistisk analys av geologiska data
Statistisk analys av geologiska data – kursrapport
GG7002

   

icon  
Biogeokemi GG8115
Tellus I – geologi GG2008
Jordbävningar
Jordbävningar – kursrapport
GG1006
Fältstudie i geovetenskap
Fältstudie i geovetenskap – kursrapport
GG5017
Fältstudie i geologiska vetenskaper
Fältstudie i geologiska vetenskaper – kursrapport
GG7014
Geokemi I GG2011
Sveriges geologi GG5014
Magmatisk petrologi GG4142
Marin petrofysik GG5126
Metamorf petrologi GG4143
Mineralogi GG4140
Mineralogi och petrologi
Mineralogi och petrologi – kursrapport
GG5105
Paleoceanografi och paleoklimatologi II
Paleoceanografi och paleoklimatolgoi II – kurrapport
GG8112
Petrogenes och tektonik
Petrogenes och tektonik – kursrapport
GG5127
Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper GG8118
Vetenskaplighet tillfälle 1  
Vetenskaplighet tillfälle 2 and 3  
Vetenskaplighet tillfälle 4 and 5  
Vetenskaplighet tillfälle 6 and 7  
Sediment och sedimentära bergarter GG4120
Sedimentpetrologi
Sedimentpetrologi – kursrapport
GG4144
Snowball Earth-hypotesen
Snowball Earth-hypotesen – kursrapport
GG1015
Strukturgeologi GG5106
Strukturgeologi distans GG5106
Tektonik
Tektonik – kursrapport
GG4147
Tellus II
Tellus II – kursrapport
GG4039
Tellus III
Tellus III – kursrapport
GG4042
Världens vulkaner GG1010

   

icon  
Klimatförändringar genom Jordens historia GG8021
Digital behandling av geodata GG5103
Tellus I
Tellus I – kursrapport
GG2008
Tellus II
Tellus II – kursrapport
GG4039
Miljögeokemi GG5121
Geokemiska fältmetoder GG5102
Geodynamics GG8116
Geologi GG2006
Magmatisk petrologi
Magmatisk petrologi – kursrapport
GG4142
Isotopgeologi GG8019
Marin geofysik GG5125
Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder
Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder – kursrapport
GG5101
Mineralogi
Mineralogi – kursrapport
GG4140
Paleoceanografi och paleoklimatologi I GG5113
Statistisk analys av geologiska data GG7002
Vetenskaplighet tillfälle 1
Vetenskaplighet tillfälle 1 – Course report
 
Vetenskaplighet tillfälle 2  
Vetenskaplighet tillfälle 3 and 4  
Sedimentpetrologi GG4144
Artbildning och utdöenden i tid och rum GG1013
Tektonik
Tektonik – kursrapport
GG4147
Den geovetenskapliga metoden GG7007
Havet GG1005

   

icon  
Biogeokemi GG8115
Klimatförändringar genom Jordens historia GG8021
Självständigtarbete  
Tellus I – geologi GG2008
Fältstudie i geovetenskap GG5017
Fältstudie i geologiska vetenskaper GG7014
Geokemi I GG2011
Sveriges geologi GG5014
Magmatisk petrologi GG4142
Metamorf petrologi GG4143
Mineralogi GG4140
Mineralogi och petrologi GG5105
Paleoceanografi och paleoklimatologi II GG8112
Petrogenes och tektonik GG5127
Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper GG8118
Vetenskaplighet  
Sedimentpetrologi GG4144
Sediment och sedimentära bergarter GG4120
Strukturgeolgoi GG5106
Tellus II – geologi GG4039
Tellus III – geologi GG4042

   

icon  
Digital  behandlig av geodata GG5103
Miljögeokemi GG5121
Geokemiska fältmetoder GG5102
Geologi GG2006
Geologi för nybörjare GG1004
Globala geokemiska cykler GG5104
Isotopgeologi GG8019
Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder GG5101
Mineralogi GG4140
Malmgeologi GG8117
Paleoceanografi och paleoklimatologi I GG5113
Artbildning och utdöende i tid och rum GG1013
Statistisk analys av geologiska data GG7002
Strukturgeologi GG5106
Den geovetenskapliga metoden GG7007
Havet GG1005

pil up icon