Sidan på engelska

button

Sommarinformation Studieadministrationen är nåbar hela sommaren på e-postadressen: studies@geo.su.se

Antagen
Om du har blivit antagen till en kurs avvakta vidare information per e-post från Institutionen. Informationen skickas till den e-postadress du har angivit på antagning.se.

Reserv
Om du är reservantagen får du besked från Institutionen om du får plats på kursen. Avvakta information per e-post. Informationen skickas till den e-postadress du har angivit på antagning.se.

Registrering
Du måste ha ett universitetskonto för att registrera dig. Om du inte har ett universitetskonto kan du skapa det på https://aktivera.su.se. OBS! Kontakta studies@geo.su.se om saknar eller har ett tillfälligt personnummer.

Registrera dig på student.ladok.se. Klicka på "Kursregistrering". Kryssa i rutan vid den kurs/kurser du vill registrera dig på. Om du har problem med att registrera dig kontaktar dustudies@geo.su.se.

Kom ihåg att skriva ditt namn, personnummer och vilken kurs/kurser det gäller.

• Plan för lika rättigheter och möjligheter för studenter vid Institutionen för geologiska vetenskaper 2017–2019 (PDF)

Studentservice
www.su.se/english/study/student-services

Studentkonto – mitt.su.se
Som student vid Stockholms universitet får du via det sk Universitetskontot tillgång till ett paket av IT-tjänster för bland annat kommunikation, datalagring och IT-säkerhet. Du kan aktivera Universitetskontot via internet redan när du har ansökt och antagits via studera.nu. Mer information här.

Studenthälsan
Studenthälsan arbetar med medicinska och psykologiska frågeställningar som kan påverka din studiesituation. Mer information finns på: www.studenthalsanistockholm.se/english

Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor
Universitet ska erbjuda alla studenter en kreativ studie- och forskningsmiljö och medarbetare goda arbetsförhållanden. Oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder ska medarbetare, studenter och sökande behandlas och bemötas med respekt och värdighet. Universitetet accepterar inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av ovanstående kategorier eller sexuella trakasserier.
En jämställd och jämlik studie- och arbetsmiljö för studenter och anställda är även en förutsättning för att alla ska kunna prestera sitt bästa.
Institutionen ska förebygga trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier och ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera om trakasserier eller sexuella trakasserier förekommer.

Brochyr om: Trakasserier och kränkande särbehandling:
https://issuu.com/stockholmsuniversitet/docs/su_trakasserier_och_krankande_sarbe?e=0/31418542

Så här jobbar universitetet med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor
www.su.se/english/education/student-services/equal-treatment

Vänd dig till Elisabeth Däcker elisabeth.dacker[at]geo.su.se (studenter på grund- och avancerad nivå) eller Viktoria Arwinge viktoria.arwinge[at]geo.su.se (forskarstuderande), om du på något sätt blivit diskriminerad, kränkt eller trakasserad eller om du befunnit dig i en situation där du observerat att något av nämnda oönskade beteende förekommit i samband med studierna vid Institutionen för geologiska vetenskaper.


Stockholms universitets larmnummer är tillgängliga dygnet runt: (08) 16 22 16 och (08) 16 42 00.