Sidan på engelska

Geologi, geokemi och geofysik omfattar läran om Jordens uppbyggnad och utveckling samt de kemiska och fysiska processer som omformar Jorden, dess klimat, hav och miljö vilka tillsammans lägger grunden för livet på Jorden. Du läser kurser om geologins grunder, om Jordens byggstenar som mineral, bergarter och olika livsformer, om havens utveckling, samt om storskaliga processer som plattektonik, bergskedjeveckning, vulkanism och jordbävningar. Det ingår även kurser om Jordens kemiska uppbyggnad och de kemiska kretslopp som ligger till grund för klimatförändringar. Fördjupningskurser och självständiga arbete finns inom institutionens forskningsområden: maringeologi, geokemi eller klassisk geologi. Geologi, geokemi och geofysik är ämnen som man måste se i verkligheten och känna på. Därför varvas de teoretiska studierna med exkursioner, fältstudier, laborationer, och praktik. Förutom att vår utbildning är forskningsförberedande har du som geolog, geokemist eller geofysiker en nationell såväl som internationell arbetsmarknad att se fram emot. Idag är byggnads- och anläggningsbranschen, gruv- och prospekteringsföretag samt miljösektorn stora arbetsgivare. Geologer, geokemister och geofysiker finns också inom oljeindustrin, offshore-branschen, konsultfirmor, länsstyrelser, kommuner, universitet och statliga myndigheter som t.ex. Sveriges Geologiska undersökning och Sjöfartsverket. Arbetsmarknaden innefattar både den terrestra och marina sektorn. Vårt kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik 180 hp har geologiska vetenskaper som huvudämne. Undervisningen sker främst på engelska men även på svenska.

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

blue arrowLänk to ansökan

kursen ges på svenska Kursen ges på svenska
distanskurs Distanskurs

Kurslista/klicka på kurs för mer information
1   Geologi och geofysik 15 hp
HT
  kursen ges på svenskaNaturgeografi (NG) 15 hp External link icon
 
1   Kvantitativa metoder i geovetenskaper 7.5 hp
VT kursen ges på svenskaStatistiska metoder i geovetenskap (NG) 7.5 hp External link icon
  Geokemins grunder 7.5 hp
Geokemi i fält och laboratoriet 7.5 hp
 
2   Maringeofysiska karteringsmetoder 7.5 hp
HT Sedimentära system 7.5 hp
  Globala geokemiska cykler 7.5 hp
  Digital behandling av maringeofysiska data 7.5 hp
2   Mineralogi och petrologi 7.5 hp
VT Mineralogi och petrologi 15 hp
  Strukturgeologi och kartering 7.5 hp
Geokemiskmodellering 7.5 hp
 
3   Introduktion till geomikrobiologi 7.5 hp
HT Organisk geokemi 7.5 hp
  Paleoceanografi och marin geologi 7.5 hp
  Marin geofysik 7.5 hp
 
3   Petrogenes och tektonik 15 hp
VT
  Självständigt arbete inom geokemi,
geologi eller maringeologi 15/30 credits