Sidan på engelska

Programmet för Geovetenskap organiseras tillsammans med Institutionen för naturgeografi.

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

blue arrowLänk to ansökan

kursen ges på svenska Kursen ges på svenska
distanskurs Distanskurs

Kurslista/klicka på kurs för mer information
1   Geologi och geofysik 15 hp
HT
  kursen ges på svenskaNaturgeografi (NG) 15 hp External link icon
 
1   Kvantitativa metoder i geovetenskap 7.5 hp
VT kursen ges på svenskaStatistiska metoder i geovetenskap (NG) 7.5 hp External link icon
  Geokemins grunder 7.5 hp
kursen ges på svenskaKvartärgeologi (NG) 7.5 hp External link icon
 
2   Maringeofysiska karteringsmetoder 7.5 hp
HT kursen ges på svenskaGeografiska informationssystem (GIS) (NG) 7.5 hp External link icon
  Globala geokemiska cykler 7.5 hp
  kursen ges på svenskaHydrologi och vattenresurser (NG) 7.5 hp External link icon
2   Mineralogi och petrologi 7.5 hp
  Naturgeografiskt projektarbete (NG) 7.5 hp External link icon
  Strukturgeologi och kartering 7.5 hp
Fältmetoder i naturgeografi
och kvartärgeologi
(NG) 7.5 hp External link icon
 
3  

Valfria kurser 30 hp
HT
 
 
3  
Vetenskaplighet och självständigt arbete inom geovetenskap 30 hp
inom geokemi, geologi eller maringeologi
+ (vetenskapligheter 1.5 hp)
VT