Sidan på engelska

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp
Kurskod GG4207
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Engelska
blue arrowKursvärderingar hittar du här

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar geofysisk kartering av havsbottnar med särskilt fokus på de övre lösa bottensedimenten och bottentopografin genom användandet av akustiska mätmetoder inklusive ekolod, side-scan sonar, och multistråligt ekolod. I kursen ingår teori om maringeofysiska karteringsmetoder baserade på ekolodsprincipen samt ett fältmoment med maringeofysisk kartering och geologisk provtagning, som efterföljs av databehandling och praktiska övningar i geologisk utvärdering.

Kursansvarig

Martin JakobssonMartin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
106 981 Stockholm
martin.jakobsson[at]geo.su.se