Sidan på engelska

Grundutbildning år 3 – 15/30 hp
Kurskod GG6111/6112
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska och svenska
blue arrowKursvärderingar hittar du här

Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

Kursansvarig

Patrick CrillPatrick Crill
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
106 981 Stockholm
patrick.crill[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 135 hp varv minst 75 hp geologi eller geovetenskap, inklusive kursen Geokemi II, 15 hp (GG5011) eller Miljögeokemi, 15 hp (GG5111).

Läs mer om förkunskapskrav

Registrering

Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

Kursplan

Kursplan 15 hp, gäller från VT 2013 PDF icon
Kursplan 30 hp, gäller från VT 2013 PDF icon

Kursen ges varje termin och kan påbörjas och avslutas när som helst under terminen.

Tillsammans med handledaren, fastställer eleven en projektbeskrivning som måste godkännas av den ansvariga professorn.

Kurslitteratur

Kommer att baseras på vetenskapliga artiklar som är relevanta för det självständiga arbetet och kommer att tillhandahållas av handledaren.

Examination

Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och muntlig presentation. Se även kursplan.