Sidan på engelska

Programmet för Geovetenskap ges även som ett internetbaserat distansprogram som organiseras av Institutionen för geologiska vetenskaper och Institutionen för naturgeografi. Programmets kursstruktur skiljer sig delvis från det campusbaserade programmet i Geovetenskap.

Programmet börjar (år 1) med en bred introduktion till geovetenskap. Denna inledning börjar med en kurs i geovetenskap teori (Tellus I) och fortsätter med en kurs som täcker de praktiska aspekterna av geovetenskap som kan läsas på distans (Tellus II). De inledande åren avslutas med en intensiv campus/fältkurs (Tellus III), som omfattar de praktiska aspekterna av geovetenskap som inte kan läsas på distans. För år 2 och 3, kan eleven välja från ett utbud av kurser som erbjuds av de två institutionerna. De flesta av dessa kurser ges helt på distans. Dock behöver studenterna läsa ytterligare en campus/fältkurs (Field studie i Earth Science) vid slutet av sitt andra år av studierna. Vissa kurser kan ha särskild behörighet (se länkar till programmets kurser). Programmet avslutas med individuellt projektarbete (15–30 hp) vid en av de två institutionerna.

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

button

kurslista/klicka på kurser för mer information
År Termin Kurser
1 Fall term
Spring term
*Tellus I – Geologi, 15 hp
*Tellus I – Naturgeografi, 15 hp (på NG)
*Tellus II – Geologi, 12.5 hp
*Tellus II – Naturgeografi, 12.5 hp (på NG)
*Tellus III – Geologi, 2.5 hp (on-site kurs)
*Tellus III – Naturgeografi, 2.5 hp (på NG)
 
2
&
3
Fall term
Spring term
Mineralogi – 7.5 hp
Magmatisk petrologi – 7.5 hp
Sedimentpetrologi – 7.5 hp
Metamorf petrologi – 7.5 hp
Malmbildningsprocesser – 7.5 hp
Organisk geokemi 7.5 hp
Strukturgeologi – 7.5 hp
course given in SwedishSveriges geologi – 7.5 hp
Marin geofysik – 7.5 hp 
Marin petrofysik – 7.5 hp
Geokemi – 7.5 hp
*Fältstudie i geovetenskap – 7.5 hp
Tektonik – 7.5 hp
Petrogenes7.5 hp
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling – 7.5 hp
Paleoklimatologi och oceansystemet – 7.5 hp
Klimatvariationer – 7.5 hp (på NG) External link icon
Geografiska informationssystem (GIS) – 7.5 hp (på NG)
course given in SwedishKartografi och kartdesign – 15 hp (på NG)
Geomorfologiska processer (på NG)
*Geovetenskap – ämnesfördjupning (på NG)
är obligatorisk för mer information kontakta
krister.jansson@natgeo.su.se
*Geovetenskap, självständigt arbete 15 hp eller 30 hp vid IGV
eller
Geovetenskap självständigt arbete vid NG – 15/30 hp

Kurserna i kursiv still är antingen helt eller delvis campus och fältbaserade.
*Obligatoriska kurser

course given in Swedish Course given in Swedish
Fall Term Fall Term
Spring Term Spring Term