Sidan på engelska

Klicka på kurserna för mer information
OBS! Våra IT/distans kurser är inte utformade för utbytestudenter

A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | S | T | V | Ö

kursen ges på svenska Kursen ges på svenska
distanskurs Distanskurs

A  

kursen ges på svenskaArtbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs, grundnivå – HT 7.5

B  

Biogeokemi, avancerad nivå 1 år – VT 7.5

D  

Den geovetenskapliga metoden, avancerad nivå år 1 – HT  
Digital behandling av maringeofysiska data, grundnivå år 2 – HT 7.5

F  

Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper, avancerad nivå – VT 7.5
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper – HT/VT 7.5
Fältstudie i geologiska vetenskaper, avancerad nivå år 1 – VT 7.5
Fältstudie i geovetenskap, grundnivå – VT 7.5

G  

Geodynamik, avancerad nivå år 2 (ges vartannat år) – HT 7.5
Geokemi i fält och i laboratoriet, grundnivå år 1 – VT 7.5
distance courseGeokemin, grundnivå/IT-distans – VT 7.5
Geokemins grunder, grundnivå – VT 7.5
Geokemisk modellering, grundnivå år 2 – VT 7.5
Geologi och geofysik, grundnivå år 1 – HT 15
Globala geokemiska cykler, grundnivå år 2 – HT 7.5
kursen ges på svenskaGrundämnenas upptäckt, orienteringskurs, grundnivå – VT 7.5

H  

Havet, orienteringskurs, grundnivå – HT 7.5

I  

Introduktion till geomikrobiologi, grundnivå år 3 – HT 7.5
Isotopgeologi, avancerad nivå år 1 – HT 7.5

J  

kursen ges på svenskaJordbävningar, orienteringskurs, grundnivå – VT 7.5
kursen ges på svenskaJordens ålder, orienteringskurs, grundnivå – HT 7.5

K  

kursen ges på svenskaKlimatförändringar – ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs – VT 7.5
distanskursKlimatförändringar genom Jordens historia, avancerad nivå/IT-distans år 1 – HT/VT 15
distanskursKritiska händelser i Jordens och livets utveckling, grundnivå/IT-distans – HT/VT 7.5
Kvantitativa metoder i geovetenskap, grundnivå år 1 – VT 7.5

L  

kursen ges på svenskaLivest utveckling, orienteringskurs, grundnivå – VT 7.5

M  

Magmatisk och metamorf petrologi, grundnivå – VT 7.5
distanskursMagmatisk petrologi, grundnivå/IT-distans 7.5
distanskursMalmbildningsprocesser, grundnivå/IT-distans – HT 7.5
Malmgeologi, avancerad nivå, år 1 (ges vartannat år) – HT 7.5
Maringeofysiska karteringsmetoder, grundnivå – HT 7.5

distanskursMarin geofysik, grundnivå/IT-distans

7.5
Marin geofysik, grundnivå/on-site, år 3 – HT 7.5
Marin geoteknik, avancerad nivå/on-site, år 1 – VT 7.5
distanskursMarin petrofysik, grundnivå/IT-distans 7.5
distanskursMetamorf petrologi, grundnivå/IT-distans 7.5
Miljögeokemi, grundnivå år 3 – HT 15
distanskursMineralogi, grundnivå/IT-distans 7.5
Mineralogi och petrologi, grundnivå år 2 – VT 7.5

O  

Organisk geokemi, grundnivå år 3 – HT 7.5

P  

Paleoceanografi och marin geologi, grundnivå år 3 – HT 7.5
Paleoklimatologi, avancerad nivå år 1 – VT 7.5
distanskursPaleoklimatologi och oceansystemet, grundnivå/IT-distans – HT 7.5
Paleontologi, avancerad nivå år 2 – VT 7.5
distanskursPetrogenes, grundnivå/IT-distans – HT/VT 7.5
Petrogenes och tektonik, grundnivå år 3 – VT 15
Praktik i geologiska vetenskaper – HT/VT  

S  

distanskursSedimentpetrologi, grundnivå/IT-distans – HT/VT 7.5
Sedimentära system, grundnivå år 2 – HT 7.5
Självständigt arbete i geokemi, grundnivå – HT/VT 15/30
Självständigt arbete i geokemi, avanceradnivå – HT/VT 30/45/60
Självständigt arbete i geologi, grundnivå – HT/VT 15/30
Självständigt arbete i geologi, avanceradnivå – HT/VT 30/45/60
Självständigt arbete i geovetenskap, grundnivå – HT/VT 15/30
Självständigt arbete i Maringeologi, grundnivå – HT/VT 15/30
Självständigt arbete i Maringeologi, avanceradnivå – HT/VT 30/45/60
kursen ges på svenskaSnowball Earth-hypotesen, orienteringskurs, grundnivå – VT (ges ej VT20) 7.5
Statistisk analys av geologiska data, avancerad nivå år 1 – HT 7.5
distanskursStrukturgeologi, grundnivå/IT-distans – HT/VT 7.5
Strukturgeologi, grundnivå år 2 – VT 7.5
Strukturgeologi och kartering, grundnivå år 2 – VT 7.5
kursen ges på svenskadistanskursSveriges geologi, grundnivå/IT-distans – HT/VT 7.5

T  

distanskursTektonik, grundnivå/IT-distans – HT/VT 7.5
distanskursTellus I – geologi, grundnivå/IT-distans – HT/VT 15
distanskursTellus II – geologi, grundnivå/IT-distans – HT/VT 12.5
Tellus III – geologi, grundnivå – HT 2.5
Terrestrisk geofysik, avancerad nivå år 1 – VT 7.5
Tillämpad miljögeokemi – HT 7.5

V  

kursen ges på svenskaVärldens vulkaner, orienteringskurs, grundnivå – VT 7.5

Ö  

Öknar, orienteringskurs, grundnivå – VT 15

pil up icon