VIDEO: Jenny White, Reşat Kasaba och Hamit Bozarslan om "100 år av Turkiet... Vad händer härnäst?"

För att uppmärksamma både den turkiska republikens 100-årsjubileum och vårt eget 10-årsjubileum sammanförde SUITS tre ledande forskare, vars skrifter har format hur området turkiska studier förstås.

Deras föredrag blickar tillbaka på det senaste århundradet och framåt mot de kommande åren, och erbjuder en mängd olika perspektiv på förändringar, utmaningar, kontinuitet och möjliga framtider för den turkiska republiken.

Klicka för att se alla videor (på engelska)

Reşat Kasaba: "Hundra år av relationer mellan landsbygd och stad i Turkiet"
Under det senaste århundradet har Turkiet förvandlats från ett till stor del ruralt till ett urbant samhälle. Förflyttningen av människor, deras bosättning i nya omgivningar och deras ansträngningar att skapa nya liv för sig själva har på ett djupgående sätt format Turkiets historia. I sin föreläsning diskuterar professor Kasaba fem viktiga stadier i denna övergång, deras framgångar, misslyckanden och konsekvenser för stat och samhälle.

Jenny White: "Svarta svanar och kontinuiteter: Föreställningar om Turkiets framtid"
Hur framtiden ser ut för Turkiet är både känt och till synes okänt. I sin föreläsning tar professor White upp de tydliga konsekvenserna av demografiska och miljömässiga trender samt möjligheten till "Black Swan"-händelser som är katastrofala, chockerande och omvälvande. Hon funderar över vilken kombination av händelser som väntar Turkiet under det kommande århundradet.  

Hamit Bozarslan: "Nationalister, islamister och socialister: Reflektioner kring den turkiska ideologin"
Projektet att skapa stater drivs ofta av särskilda ideologier. I sin föreläsning kritiserar professor Bozarslan den nationalistiska ideologi som han menar har varit central för Turkiets särskilda statsbyggnadsprojekt under det senaste århundradet. Genom att hävda att nationalismens språk återfinns i olika "dialekter" på både vänster- och högerkanten, funderar han över var människor kan finna utrymme att tänka och drömma annorlunda.

Klicka för att se alla videor (på engelska