Publikationer

Här kan du söka på alla publikationer som är kopplade till Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Du kan söka genom fritext, filtrera efter typ av publikation och årsperiod, samt sortera dem efter år, författare och titel. Publikationerna är länkade till universitetets publikationsdatabas DiVA, där du kan se all information om publikationen samt eventuell fulltextversion. Sök på de olika enheternas namn för filtrera sökresultatet ytterligare: Antikens kultur och samhällsliv; Arkeologi; Arkeologiska forskningslaboratoriet; Numismatiska forskningsgruppen; Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet.

 

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

Biblioteket

 

Från 2023 kommer bokserierna "Stockholm Studies in Archaeology" och "Stockholms arkeologiska rapporter" att integreras i en enda referentgranskad serie "Stockholm Studies in Archaeology". Här är seriens redaktionskommitté:

Andrew Jones, redaktör och ordförande
Jan Apel
Anders Götherström
Arja Karivieri
Kerstin Lidén
Jens Christian Moesgaard
Jan Storå

 

JONAS publicerar såväl teoretiska som empiriska originalartiklar av yngre och erfarna forskare inom området laborativ arkeologi, en tvärvetenskaplig gren av arkeologi.

The Journal of Nordic Archaeological Science (JONAS) publishes original theoretical and applied papers by experienced and younger researchers within the field of archaeological science, a cross-disciplinary and interdisciplinary branch of archaeology.

The aim is to solve archaeological problems by integrating scientific and technical methods and employing a wide range of disciplines, e.g. soil chemistry, bone chemistry/DNA, palaeopathology, archaeobotany, diet, metallurgy, textiles, structure analyses of various materials, prospecting, preservation of objects etc. Authors from the Nordic–Baltic area are especially welcome. Articles are peer-reviewed by competent editors and renowned experts.

Relaterade länkar
Editors and contact
Revised submission guidelines
JONAS orders and subscription

JONAS downloads:

JONAS 20 (Volume 20, 2023)

JONAS 19 (Volume 19, 2020)

JONAS 18 (Volume 18, 2013)

JONAS 17 (Volume 17, 2010)

JONAS 16 (Volume 16, 2009)

JONAS 15 (Volume 15, 2005)

JONAS 14 (Volume 14, 2004)

JONAS 13 (Volume 13, 2002)

Laborativ arkeologi 12 (Volume 12, 1999)

Laborativ arkeologi 10-11 (Volume 10-11, 1998)

Laborativ arkeologi 9 (Volume 9, 1996)

Laborativ arkeologi 8 (Volume 8, 1995)

Laborativ arkeologi 7 (Volume 7, 1994)

Laborativ arkeologi 6 (Volume 6, 1992)

Laborativ arkeologi 5 (Volume 5, 1991)

Laborativ arkeologi 4 (Volume 4, 1990)

Laborativ arkeologi 3 (Volume 3, 1989)

Laborativ arkeologi 2 (Volume 2, 1997)

Laborativ arkeologi 1 (Volume 1, 1986)
 

 

Avhandlingar

Här redovisas avhandlingar för Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Laborativ arkeologi, Numismatik och Osteoarkeologi:

2022

Georgia Galani
Imprints of Roman Imperium: Bronze Coinages in the Republican Eastern Provinces

2020

Therese Emanuelsson-Paulson
Polygonal Columns in Greek Architecture

2013

Thomas Staub
The Casa del Torello di Bronzo (V 1,7) in Pompeii : Investigating a residential house and its complex water system

2012

Julia Habetzeder
Evading Greek models: Three studies on Roman visual culture

Jesper Blid
Felicium temporum reparatio: Labraunda in Late Antiquity (c. AD 300-600)

2011

Anna Lindblom
Take a walk on the wild side. The behaviour, Attitude and Identity of Women Approached by Satyrs on Attix red-Figure vases from 530 to 400 BC

Hedivg von Ehrenheim
Greek incubation rituals in Classical and Hellenistic times

2010

Anton Bonnier
Harbours and Hinterlands. Landscape, Site Patterns and Coast-Hinterland Interconnections by the Corinthian Gulf, c. 600-300 BC

2007

Maria Lowe Fri
The double axe in Minoan Crete: a functional analysis of production and use

2003

Susanne Berndt-Ersöz
Phrygian rock-cut shrines and other religious monuments: a study of structure, function and cult practice

2002

Jenni Hjohlman
Farming the land in Late Antiquity: the case of Berbati in the Northeastern Peleponnese

Eva Minten
Roman attitudes towards children and childhood: private funerary evidence

2001

Lena Sjögren
Sites, settlements and early poleis on Crete (800-500 B.C.)

Arto Penttinen
Berbati between Argos and Corinth: the excavations at Pyrgouthi in 1995 and 1997. From the early Iron Age to the early Roman period

1999

Gunnel Ekroth
The sacrifial rituals of Greek hero-cults in the Archaic to the early Hellenistic period

1997

Sven von Hofsten
The theme of the feline-and-prey in Archaic Greek art. Classification - distribution - origin - iconographical context

1994

Claude Björk
Early pottery in Greece. A technological and functional analysis of the evidence from Neolithic Achilleion, Thessaly

1993

Cecilia Beer
Temple-boys. A study of Cypriote votive sculpture. Part 2. Functional analysis

1988

Kåre Fagerström
Greek Iron Age architecture. Developments through changing times

Lennart Lind
Romerska denarer funna i Sverige

1983

Eva Rystedt
Acquarossa IV. Early Etruscan acroteria from Acquarossa and Poggio Civitate (Murlo)

1981

Charlotte Scheffer
Acquarossa II:1. Cooking and cookingstands in Italy 1400-400 B.C

1977

Erland Billig
Spätantike Architekturdarstellungen 1

1972

Tullia Linders
Studies in the treasure records of Artemis Brauronia found in Athens

Ingrid Pohl
The Iron Age necropolis of Sorbo at Cerveteri

1969

Solveig Nordström
La céramique peinte ibérique de la province d’Alicante 1

1963

Birgitta Tamm
Auditorium and palatium. A study on assembly- rooms in Roman palaces during the 1st century B.C. and the 1st century A.D
 

2023

Anton Larsson
Landslide Archaeology: Past hazards and disasters in the Göta River Valley and beyond

2022

Helena Günther 
The Rhythm of rock art animals. Picturing reindeer, elk and bear around the seasonal cycle in Stone Age Alta. Stockholm Studies in Archaeology 80. Stockholm

2021

Kerstin Odebäck
Vikingatida sköldar. Ting, bild och text som associativt fält. Stockholm Studies in Archaeology 79. Stockholm

2020

Mirja Arnshav
De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar

Qviström Linda
Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader

2018

Florent Audy
Suspended Value: Using Coins as Pendants in Viking-Age Scandinavia (c. AD 800–1140)

Anna Sörman
Gjutningens arenor: Metallhantverkets rumsliga, sociala och politiska organisation i södra Skandinavien under bronsåldern

2017

Linn Eikje Ramberg
Mynt er hva gjør: En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: prodksjon, sirkulasjon og brukStockholm Studies in Archaeology 73.

Per Nilsson
Brukade bilder: Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv. Stockholm Studies in Archaeology 72.

2016

Anna Röst
Fragmenterade platser, ting och människor. Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland, ca 1000-300 f kr. Stockholm Studies in Archaeology 71.

Marte Spangen
Circling concepts: A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites. Stockholm Studies in Archaeology 70.

Ingrid Berg
Kalaureia 1894: a Cultural History of the first Swedish Excavation in GreeceStockholm Studies in Archaeology 69.

Andersson Helena
Gotländska stenåldersstudier. Människor och djur, platser och landskap. Stockholm Studies in Archaeology 68.

Ljung Cecilia
Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. Stockholm Studies in Archaeology 67.

Niklasson Elisabeth
Funding Matters: Archaeology and the political economy of the past in the EU. Stockholm Studies in Archaeology 66.

2015

Ljunge, Magnus
Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet. Stockholm Studies in Archaeology 65.

Engström, Elin
Eketorps veckningar. Hur arkeologi formar tid, rum och kön. Stockholm Studies in Archaeology 63.

2014

Runesson, Gunilla
Bronsålderns bosättningsområden och boplatseer på Gotland. Många syns inte men finns ändå. Stockholm Studies in Archaeology 61.

Mc Williams, Anna
An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor.

2013

Pettersson Jensen, Ing-Marie
Norberg och järnet - Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen.

2011

Sjöstrand, Ylva
Med älgen i huvudrollen. Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland. Stockholm Studies in Archaeology 55.

2010

Monikander, Anne
Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern.
Stockholm Studies in Archaeology 52.

Hjulhammar, Marcus
Stockholm från sjösidan. Marinarkeologiska fynd och miljöer.

2009

von Hackwitz, Kim
Längs med Hjälmarens stränder och förbi - relationen mellan den gropkeramiska kulturen och båtyxekulturen. Stockholm Studies in Archaeology 51.

Jonsson, Kristina
Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia. Stockholm Studies in Archaeology 50.

Lindeberg, Marta
Järn i jorden. spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland. Stockholm Studies in Archaeology 49.

2008

Bratt, Peter
Makt uttryckt i jord och sten. Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under järnåldern. Stockholm Studies in Archaeology 46. Säljs genom Stockholms läns museum.

Myrberg, Nanouschka
Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220. Stockholm Studies in Archaeology 45.

2007

Arnberg, Anna
Där människor, handling och tid möts. En studie av det förromerska landskapet på Gotland. Stockholm Studies in Archaeology 42.

Back Danielsson, Ing-Marie
Masking Moments. The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia. Stockholm Studies in Archaeology 40.

Bergerbrant, Sophie
Bronze Age Identities: Costume, Conflict and Contact in northern Europe 1600-1300 BC. Stockholm Studies in Archaeology 43.

Selling, Susanne
Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken. Stockholm Studies in Archaeology 41.

Stenqvist Millde, Ylva
Vägar inom räckhåll. Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället. Stockholm Studies in Archaeology 39.

2006

Runer, Johan
Från hav till land eller Kristus och odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna. Stockholm Studies in Archaeology 38. (Slutsåld)

2005

Edberg, Rune
Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång - ett drama i det kalla krigets skugga.
Södertörn archaeological studies 2.
Färder i österled. Experiment, källor, myter och analogier.
Stockholm Marine Archaeology Reports 2.
Samtidsarkeologi och moderna vikingafärder - perspektiv på arbetena Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång och Färder i österled. Stockholm Marine Archaeology Reports 4.

Feldt, Björn
Synliga och osynliga gränser. Förändringar i gravritualen under yngre brånsålder - förromersk järnålder i Södermanland. Stockholm Studies in Archaeology 37.

Monié Nordin, Jonas
När makten blev synlig. Senmedeltid i södra Dalarna. Stockholm Studies in Archaeology 36.

Regner, Elisabet
Den reformerade världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid.
Stockholm Studies in Archaeology 35.

2004

Fernstål, Lotta
Delar av en grav och glimtar av en tid. Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X.
Stockholm Studies in Archaeology 32.

von Heijne, Cecilia
Särpräglat. Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130).
Stockholm Studies in Archaeology 31. (Slutsåld)

Lagerstedt, Anna
Det norrländska rummet. Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle. Stockholm Studies in Archaeology 30. (Slutsåld)

Lindgren, Christina
Människor och kvarts. Sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige.
Stockholm Studies in Archaeology 29.

Stensköld, Eva
Att berätta en senneolitisk historia. Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr. Stockholm Studies in Archaeology 34.

Thedéen, Susanne
Gränser i livet - gränser i landskapet. Generationsrelationer och rituella praktiker i södermanländska bronsålderslandskap. Stockholm Studies in Archaeology 33.

2003

Adams, Jonathan
Ships, Innovation and Social Change. Aspects of Carvel Shipbuilding in Northern Europe 1450 - 1850.
Stockholm Studies in Archaeology 24. Stockholm Marine Archaeology Reports 3. (Slutsåld)

Creutz, Kristina
Tension and Tradition. A study of Late Age spearhead around the Baltic Sea. Theses and Papersin Archaeology N.S. A8.

Fredengren, Christina
Crannogs. A study of people´s interaction with lakes, with particular reference to Lough Gara in the north-west of Ireland.

Gill, Alexander
Stenålder i Mälardalen. Stockholm Studies in Archaeology 26. (Slutsåld)

Hed Jakobsson, Anna
Smältdeglars härskare och Jerusalems tillskyndare. Berättelser om vikingatid och tidig medeltid. Stockholm Studies in Archaeology 25. (Slutsåld)

Rundkvist, Martin
Barshalder 1. A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971.
Stockholm Archaeological Reports 40.
Barshalder 2. Studies of Late Iron Age Gotland

Stenbäck, Niklas
Människorna vid havet. Platser och keramik på ålandsöarna perioden 3500-2000 f.Kr.
Stockholm Studies in Archaeology 28.

Wall, Åsa
De hägnade bergens landskap. Om den äldre järnåldern på Södertörn.
Stockholm Studies in Archaeology 27. (Slutsåld)

2002

Englund, Lars-Erik
Blästbruk. Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv.
Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie nr 40.

Hauptman Wahlgren, Katherine
Bilder av betydelse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland. Stockholm Studies in Archaeology 23. (Slutsåld)

2001

Skyllberg, Eva
Södermanlands medeltida bergsbruk - en feodal angelägenhet.
Sörmländska handlingar nr 50.

2000

Kilger, Christoph
Pfennigmärkte und Währungslandschaften. Monetarisierungen im Sächsisch-Slawischen Grenzland ca. 965-1120.
Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series 15. Kungl. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Strassburg, Jimmy
Shamanic Shadows. One Hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scaninavia, 7,000-4,000 BC.
Stockholm Studies in Archaeology 20. (Slutsåld)

1999

Bolin, Hans
Kulturlandskapets korsvägar. Mellersta Norrland under de två sista årtusendena f Kr.
Stockholm Studies in Archaeology 19. (Slutsåld)

Göransson, Eva-Marie
Bilder av kvinnor och kvinnlighet . Genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen. Stockholm Studies in Archaeology 18.

1998

Cassel, Kerstin
Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland.
Stockholm Studies in Archaeology 16. (Slutsåld)

Zachrisson, Torun
Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidigmedeltid i Uppland och Gästrikland. Stockholm Studies in Archaeology 15. (Slutsåld)

1997

Johansen, Birgitta
Ormalur. Aspekter av tillvaro och landskap. Stockholm Studies in Archaeology 14. (Slutsåld)

1995

Ahlström, Christian
Spår av hav, yxa och penna. Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial.
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten. 148.

Bergh, Stefan
Landscape of the Monuments. A study of the passage tombs in the Cúil Irra region, Co. Sligo, Ireland.
Studier från UV Stockholm. Riksantikvarie-ämbetet, Arkeologiska Undersökningar, Skrifter nr 6.

Rönnby, Johan
Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland.
Studier från UV Stockholm. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Undersökningar, Skrifter nr 10.

1994

Lindqvist, Christian
Fångstfolkets bilder. En studie av de nordfennoskandiska kustanknutna jägarhällristningarna.
Theses and Papers in Archaeology, New Series A 5.

Svenwall, Nils
Ett 1500-talsfartyg med arbetsnamnet Ringaren.

1993

Norman, Peter
Medeltida utskärsfiske: En studie av fornlämningar i kustmiljö.
Nordiska museets Handlingar 116.

1992

Biuw, Anita
Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern.
Stockholms-monografier utgivna av Stockholms stad, vol. 76.

Jakobsson, Mikael
Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi.
Stockholm Studies in Archaeology 11.

Ringstedt, Nils
Household economy and archaeology. Some aspects on theory and applications.
Stockholm Studies in Archaeology 12.

Varenius, Björn
Det nordiska skeppet. Teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och medeltid. Stockholm Studies in Archaeology 10.

1991

Burström, Mats
Arkeologisk samhällsavgränsning. En studie av vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland.
Stockholm Studies in Archaeology 9. (Slutsåld)

1990

Broberg, Anders
Bönder och samhälle i statsbildningstid. En bebyggelsearkeologisk studie av agrarsamhället i Norra Roden 700-1350 e. Kr.
Upplands Fornminnes-förenings Tidskrift 52.

1989

Blomqvist, Lars
Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid, rum och social miljö.
Theses and Papers in Archaeology, New Series 1.

Östergren, Majvor
Mellan stengrund och stenhus. Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation.
Theses and Papers in Archaeology, New Series 2.

1987

Bennett, Agneta
Graven. Religiös och social symbol. Strukturer i folkvandringstidens gravskick i Mälarområdet.
Theses and Papers in North-European Archaeology 18.

Bertilsson, Ulf
The Rock Carvings of Northern Bohuslän. Spatial Structures and Social Symbols.
tockholm Studies in Archaeology 7. (Slutsåld)

Jonsson, Kenneth
The New Era. The Reformation of the late Anglo-Saxon Coinage.
Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series 1. Kungl. Myntkabinettet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Stjernberg, Magdalena
Farsoter under förhistorisk tid. Del I: Bakterier och rickettsier.
Theses and Papers in North-European Archaeology 19.

1986

Browall, Hans
Alvastra pålbyggnad: social och ekonomisk bas.
Theses and Papers in North-European Archaeology 15.

Magnusson, Gert
Lågteknisk järnhantering i Jämtlands län. Jernkontorets Bergs-historiska Skriftserie N:r 22.

1984

Petré, Bo
Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 4. Bebyggelsearkeologisk analys.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 10.

1993

Carlsson, Anders
Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid.
Stockholm Studies in Archaeology 5. (Slutsåld)

Cederlund, Carl Olof
The Old Wrecks of the Baltic Sea. Archaeological recording of the wrecks of carvel-built ships.
BAR International Series 186.

Wijkander, Keith
Kungshögar och sockenbildning. Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid.
Sörmländska handlingar 39.

1982

Blidmo, Roger
Helgö, Husgrupp 3. En lokalkorologisk metodstudie.
Helgöstudier 2. Stockholm Studies in Archaeology 4. (Slutsåld)

Särlvik, Ingegerd
Paths Towards a Stratified Society. A Study of Economic, Cultural and Social Formations in South-West Sweden during the Roman Iron Age and the Migration Period.
Stockholm Studies in Archaeology 3. (Slutsåld)

1981

Ambrosiani, Kristina
Viking Age Combs, Comb Making and Comb Makers in the Light of the Finds from Birka and Ribe.
Stockholm Studies in Archaeology 2. (Slutsåld)

Jaanusson, Hille
Hallunda - A study of pottery from a Late Bronze Age settlement in central Sweden.
The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 1.

1980

Burenhult, Göran
Götalands hällristningar. Del I.
Theses and Papers in North-European Archaeology 10.

Kyhlberg, Ola
Vikt och värde. Arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi under yngre järnålder. I Helgö. II Birka. Stockholm Studies in Archaeology 1.

1979

Selinge, Klas-Göran
Agrarian Settlements and Hunting Grounds. A Study of the Prehistoric Culture Systems in a North Swedish River Valley.
Theses and Papers in North-European Archaeology 8.

1977

Hulthén, Birgitta
On Ceramic Technology during the Scanian Neolithic and Bronze Age.
Theses and Papers in North-European Archaeology 6.

1975

Haglund, Laila
Disposal of the dead among Australian Aborigines: archaeological data and interpretation.
Theses and Papers in North-European Archaeology 5.

1974

Haasum, Sibylla
Vikingatidens segling och navigation. Theses and Papers in North-European Archaeology 4.

Hyenstrand, Åke
Centralbygd - Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 5.

Janzon, Gunborg O
Gotlands mellanneolitiska gravar.
Acta Universitatis Stockholmien-sis. Studies in North-European Archaeology 6.

1973

Lamm, Jan Peder
Fornfynd och fornlämningar på Lovö. Arkeologiska studier kring en uppländsk järnåldersbygd.
Theses and Papers in North-European Archaeology 3.

Lundström, Lillemor
Bitsilver och betalningsringar. Studier i svenska depåfynd från vikingatiden påträffade mellan 1900 och 1970.
Theses and Papers in North-European Archaeology 2.

1972

Iregren, Elisabeth
Vårby och Vårberg II. Studie av kremerat människo- och djurbensmaterial från järnåldern.
Theses and Papers in North-European Archaeology 1.

Nordström, Hans-Åke
Cultural Ecology and Ceramic Technology. Early Nubian Cultures from the Fifth and the Fourth Millenia B.C.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 4.

1971

Arrhenius, Birgit
Granatschmuck und Gemmen aus nordischen Funden des frühen Mittelalters.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology. Series B. Theses and papers published in offset. 3.

Ferenius, Jonas
Vårby och Vårberg. En studie i järnålderns bebyggelsehistoria.
Acta Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology. Series B. Theses and papers published in offset. 1.

Lundström, Agneta
Helgö-studier 1. Frågor kring handel, hantverk och samhälle.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology. Series B. Theses and papers published in offset. 2.

1960

Baudou, Evert
Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im Nordischen Kreis.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 1.

1956

Serning, Inga
Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de svenska lappmarkerna.
Acta Lapponica. XI. Nordiska Museet.

1955

Widéen, Harald
Västsvenska vikingatidsstudier. Arkeologiska källor till Vänerområdets kulturhistoria under yngre järnålder och äldsta medeltid.
Skrifter utgivna av Göteborgs Arkeologiska Museum, Nr 2.

1945

Gabrielsson, Ruben
Kompositionsformer i senkeltisk orneringsstil sedda mot bakgrunden av den allmäneuropeiska konstutvecklingen.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 58:2.

1939

Behmer, Elis
Das zweischneidige Schwert der germanischen Völkerwanderungszeit.

Holmqvist, Wilhelm
Kunstprobleme der Merowingerzeit.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 47.
 

2022

Wathen, Crista Adelle
Our Bones, who art contaminated: Glues, strontium isotopes, and mobility in early Swedish Christians

Ahlgren, Hans
Prehistoric human impact on wild mammalian populations in Scandinavia

Dury, Jack
Dealing With Reservoir Effects in Human and Faunal Skeletal Remains: Understanding the radiocarbon dating of aquatic samples

2020

Papakosta, Vasiliki
Early pottery use among hunter-gatherers around the Baltic

Harris, Alison
Subsistence and Infant Feeding Practices in Coastal Arctic Settlements

Fjellström, Markus
Food Cultures in Sápmi: An interdisciplinary approach to the study of the heterogeneous cultural landscape of northern Fennoscandia AD 600–1900

Richtman Feuerborn, Tatiana
Genomic insights into the population history of circumpolar Arctic dogs

Malmius, Anita
Burial textiles:Textile bits and pieces in central Sweden, AD 500–800

2013

Gustafsson, Ny Björn
Casting Identities in Central Seclusion: Aspects of non-ferrous metalworking and society on Gotland in the Early Medieval Period.

Rachel Howcroft
Weaned Upon A Time. Studies of the Infant Diet in Prehistory.

2012

Andreas Viberg
Remnant echoes of the past. Archaeological geophysical prospection in Sweden.

2011

Elin Fornander
Consuming and communicating identities. Dietary diversity and interaction in Middle Neolithic Sweden.

2008

Björn Hjulström
Patterns in Diversity. Geochemical analyses and settlement changes during the Iron Age - Early Medieval time in the Lake Mälaren region, Sweden.

Anna Linderholm
Migration in Prehistory. DNA and stable isotope analyses of Swedish skeletal material.

2007

Liselotte Bergström
Gräddat. Brödkultur under järnålder I östra Mälardalen. (Slutsåld)

2006

Charlotte Hedenstierna-Jonson
The Birka Warrior. The material culture of a martial society.
(Slutsåld)

Ludvig Papmehl-Dufay
Shaping an identity. Pitted Ware pottery and potters in southeast Sweden.

2005

Birgitta M. Johansson
Molluscs, environment and man. A Bioarchaeological approach in Sweden.

2004

Emilia Nuorala
Molecular Palaeopathology. Ancient DNA Analyses of the Bacterial Diseases Tuberculosis and Leprosy.

2003

Gunilla Eriksson
Norm and difference. Stone Age dietary practice in the Baltic region.

2002

Laila Kitzler Åhfeldt
Work and Worship. Laser Scanner Analysis of Viking Age Rune Stones.

2001

Anton Seiler
I skuggan av båtgravarna. Landskap och samhälle i Vendels socken under yngre järnålder. Del 1- 2.

Anders Götherström
Acquired or inherited prestige?: molecular studies of family structures and local horses in Central Svealand during the Early Medieval period

2000

Sven Isaksson
Food and Rank in Early Medieval Time. (Slutsåld)

1997

Kenneth Gustavsson
Otterböte. New light on a Broze Age Site in the Baltic.

Ann-Marie Hansson
On plant food in the Scandinavian peninsula in Early Medieval Times.

1996

Erik Sperber
Balances, Weights and Weighing.

1995

Kerstin Lidén
Prehistoric diet transitions: an archaeological perspective. (Slutsåld)

1993

Lena Holmquist Olausson
Aspects on Birka. Investigation and Surveys 1976-1989. (Slutsåld)

1992

Helena Forsell
The inception of copper mining in Falun: relation between element composition in copper artifacts, mining and manufacturing technology and historic development with particular emphasis on copper from the Falu mine. (Slutsåld)

1991

Gustaf Trotzig
Vikingatida gravkärl av koppar och kopparlegeringar från Birka och Gotland. Tillverkning, användning och sociala förutsättningar. (Slutsåld)
 

2008

Myrberg, Nanouschka
Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220.
Stockholm Studies in Archaeology 45.

2004

von Heijne, Cecilia
Särpräglat. Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130).
Stockholm Studies in Archaeology 31. (Slutsåld)

2000

Kilger, Christoph
Pfennigmärkte und Währungslandschaften. Monetarisierungen im Sächsisch-Slawischen Grenzland ca. 965-1120.
Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series 15. Kungl. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

1987

Jonsson, Kenneth
The New Era. The Reformation of the late Anglo-Saxon Coinage.
Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series 1. Kungl. Myntkabinettet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
 

2018

Sara Gummesson
Poimts on Production. Taphonomic research on Mesolithic osseous assemblages in Sweden. Theses and Papers in Osteoarchaeology No.9 Stockholm University.

2016

Johnny Karlsson
Spill. Om djur, hantverk  och nätverk I Mälarområdet under vikingatid och medeltid. Theses and Papers in Osteoarchaeology No.8 Stockholm University.

2012

Ylva Telldahl
Working animals and skeletal lesions. Palaeopathology of cattle and horse in Iron Age and medieval Öland, Sweden.
Theses and Papers in Osteoarchaeology No.7 Stockholm University.

2010

Carola Liebe-Harkort
Oral Disease and Health Patterns. Dental and Cranial Paleopathology of the Early Iron Age Population at Smörkullen in Alvastra, Sweden. Theses and Papers in Osteoarchaeology No.6 Stockholm University.

2008

Petra Molnar
Tracing Prehistoric Activity. Life Ways, Habitual Behaviour and Health of Hunter-Gatherers on Gotland.
Theses and Papers in Osteoarchaeology No.4 Stockholm University.

Carina Olson
Neolithic Fisheries. Osteoarchaeology of fish remains in the Baltic Sea region.
Theses and Papers in Osteoarchaeology No.5 Stockholm University.

2005

Anna Kjellström
The Urban Farmer. Osteoarchaeological Analysis of Skeletons From Medieval Sigtuna Interpreted in a Socioeconomic Perspective.
Theses and Papers in Osteoarchaeology No.2 Stockholm University.

2004

Sabine Sten
Bovine Teeth in Age Assessment, from Medieval Cattle to Belgian Blue Methodology, Possibilities and Limitations.
Theses and Papers in Osteoarchaeology No.1 Stockholm University.

2001

Jan Storå  
Reading Bones, Stone Age Hunters and Seals in the Baltic.
Stockholm Studies in Archaeology 21.

Bengt Wigh
Animal Husbandry in the Viking Age Town of Birka and its Hinterland. Excavations in the Black Earth 1990-95.

1997

Maria Vretemark
Från ben till boskap Kosthåll och djurhållning med utgångspunkt i medeltida benmaterial från Skara.
Skrifter från Länsmuseet Skara nr 25.

1994

Berit Sigvallius
Funeral Pyres Iron Age cremations in North Spånga.

1993

Tarja Formisto
An osteological analysis of human and animal bones from Levänluhta.
Stockholms Universitet.

Torbjörn Ahlström
Landmark Morphometrics and Osteology. Theses and Papers in Osteology 2. Stockholms Universitet.

1987

Per Ericson
Osteology of the eider : Somateria mollissima (L.): a study of sexual, geographic and temporal morphometric variation in the eider skeleton
Museum of National antiquities. Series.

1986

Ebba During
The fauna of Alvastra: an osteological analysis of animal bones from a Neolithic pile dwelling.
Ossa Vol. 12 Supplement 1.

1981

Göran Fahlström
The Glenohumeral joint in man. An Anatomic-Experimental and Archaeo-Osteological Study on Joint Function.
Ossa Vol. 8 Supplement 1.

1977

Torstein Sjøvold
Non-metrical divergence between skeletal populations. The Theoretical Foundation and Biological Importance of C. A. B. Smiths´s Mean Measure of Divergence.
Ossa Vol. 4 Supplement 1.

1976

Sören Sagne
The jaws and teeth of a medieval population in southern Sweden: an anthropological study of a skull material with special reference to attrition, size of jaws and teeth, and third-molar impaction. Ossa Vol. 3 Supplement 1. avhandling framlagd i samarbete med Göteborgs universitet.

1972

Elisabeth Iregren
Vårby och Vårberg II Studie av kremerat människo- och djurbensmaterial från järnåldern. Theses and Papers in North-European Archaeology.

1960

Nils-Gustaf Gejvall
Västerhus Medieval Population and Church in the Light of Skeletal Remains. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.
 

 
 

DiVA - Academic Archive On-line

Författare Titel År
Birgit Arrhenius, Gunilla Eriksson Gulldens hög i Husby-Långhundra 2007
Ing-Marie Back Danielsson Härjad hög i Hallunda. : Arkeologisk undersökning av anläggning 34 från yngre järnålder på gravfält RAÄ 75, Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland. 2008
Liselotte Bergström Hus och hantverk : Arkeologisk undersökning av de övre terrasserna i Birkas Garnison. RAÄ 173, Björkö, Adelsö sn, Uppland, 2001-2004 2016
Jesper Blid Labraunda 2005 excavation report : The excavations in the East Church 2010
Jesper Blid Labraunda 2007: excavation report : the excavations in the East Church and South Bath 2010
Jesper Blid Labraunda 2006: excavation report : The excavations in the East Church 2010
Izabella Donkow Determining vessel function - an analysis of absorbed organic residues in Late Iron Age potsherds and a Viking Period burial vessel from Vendel 2008
Rune Edberg, Johnny Karlsson Isläggar från Birka och Sigtuna : En undersökning av ett vikingatida och medeltida fyndmaterial 2015
Gunilla Eriksson Kol- och kväveisotopanalyser av humant material från Gnista, Danmark sn, Uppland 2015
Gunilla Eriksson Isotopanalyser av material från Jävre och Luleå i Norrbotten 2015
Gunilla Eriksson Isotopanalyser av humant skelettmaterial från Stora Uppåkra, Uppåkra sn, Skåne 2012
Gunilla Eriksson Analysis of human skeletal remains from Sømmevågen, Sola, Rogaland, Norway 2018
Gunilla Eriksson Isotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Kanaljorden 3:1, Motala stad, RAÄ 187, Östergötland 2018
Gunilla Eriksson Slutrapport över isotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Strandvägen, Motala, RAÄ 290, Östergötland 2018
Gunilla Eriksson Isotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Strandvägen, Motala, RAÄ 290, Östergötland 2016
Gunilla Eriksson Isotopanalys av ett humanben från Brunstad konferansesenter, Stokke, Vestfold, Norge 2016
Niklas Eriksson Rapport över marinarkeologisk undersökning och provtagning av pålar i sjöarna vid fornlämning L1976:4483, Gotlands kommun, ”Lojsta slott” 2023
Heléne Ermerud Arkeologisk provundersökning Hellerö : Provschakt NO om RAÄ 265. Hellerö 1:21, Västra Ed sn, Västerviks kommun, Småland, 2007 2009
Heléne Ermerud Begränsad arkeologisk undersökning. Hellerö. Skärvstenshög Raä 8 samt Gropkeramisk boplats V om Raä 296 & Raä 7. Hellerö 1:2, Västra Ed sn, västerviks kommun, Småland, 2004 2006
Heléne Ermerud Arkeologisk provundersökning Hellerö : Provschakt S om RAÄ 17 samt N och NO om RAÄ 265. Hellerö 1:21, Västra Ed sn, Västerviks kommun, Småland, 2006 2007
Markus Fjellström Kol-, kväve- & svavelisotopanalyser av animalt benmaterial från Gálggojávri, Storfjords k. i Troms fylke & Geaimmejávri, Karasjok k. i Finnmark i Norge 2015
Markus Fjellström Kol-, kväve- & svavelisotopanalyser av animalt benmaterial från Beajalgnai i Norge 2015
Markus Fjellström Kol-, kväve- ocg svavelisotopanalyser av renhorn och renben från kvarteret Trädgårdsmästaren 9 & 10 i Sigtuna, Uppland 2014
Markus Fjellström Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av ett humant skelettmaterial från GUllåkra mosse, Brågarp sn, Skåne 2014
Markus Fjellström Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av humant skelettmaterial från skeppet Kronan 2014
Markus Fjellström Kol- och kväveisotopanalyser av humant skelettmaterial från Uppsala Domkyrka 2014
Markus Fjellström Isotopanalyser av Birkaflickan, Adelsö, Uppland 2012
Markus Fjellström Isotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Mälardalen 2012
Markus Fjellström Kol-, kväve- & svavelisotopanalyser av animalt skelettmaterial från Motala, Strandvägen, Östergötland 2013
Markus Fjellström Kol- och kväveisotopanalyser av humant, samt animalt skelettmaterial från Sala gruvkyrkogård 2013
Markus Fjellström Kol- och kväveisotopanalyser av skelettmaterial från Lund, Skåne 2013
Markus Fjellström Isotopanalyser av skelettmaterial från Krogarängen och Vadstena stad, Östergötland 2013
Markus Fjellström Glaciärarkeologisk inventering vid Ekman-, Låktatjåkko-, Kårsa-, Kåtotjåkko-, Gállanvárri- och Sálajiegnaglaciärerna i Norrbottens län, Lappland (8-15 augusti 2018) 2021
Markus Fjellström Glaciärarkeologisk inventering vid Sálajiegna- och Stuorajiegnaglaciärerna i Norrbottens län, Lappland (23-26 augusti 2019) 2020
Markus Fjellström Glaciärarkeologisk inventering vid Ålmallojekna, Jokkmokk socken, Lappland (20-24 augusti 2017) 2018
Markus Fjellström Kol- & kväveisotopanalyser, samt 14C-dateringar på humant skelettmaterial från Brotjärn, Överluleå socken, Norrbotten (Raä 436:1) 2017
Markus Fjellström Kol- och kväveisotopanalyser på medeltida fiskben från Nya Lödöse i Gamlestaden, Göteborg, Västergötland 2017
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Dominikanerkonventet, Västerås stad, Västmanland 2014
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Önsvala, Staffanstorp sn, Skåne 2014
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson Isotopanalyser av kvinnan i Gransjögraven,Gransjön, Frostviken sn, Jämtland 2012
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av humana individer, samt animalt skelettmaterial från Götes mack, Sigtuna Raä 195:1, Sigtuna stad, Uppland 2016
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av sex humana individer, samt animalt skelettmaterial från Dominikanerkonventet, Västerås stad, Västmanland 2016
Elin Fornander, Nathalie Dimc, Christoffer Andersson,
et al.
Arkeologisk undersökning av Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland, maj 2010 2011
Elin Fornander, Maria Olander Arkeologisk undersökning av Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland september 2009 2011
Ny Björn Gustafsson Arkeologisk undersökning av schaktmassor från 1888-års undersökning av grottan Stora Förvar, Stora Karlsö : Fornlämning RAÄ 138:1, Eksta sn, Gotland 2014 2015
Ny Björn Gustafsson, Andreas Viberg Magnetometerutvärdering av stengrundsbebyggelse. Lyrungs 1:2 (f.d. Stånga Annex 1:1), Raä 48:1, Stånga sn, Gotland 2014
Ny Björn Gustafsson, Andreas Viberg Under plogdjup : Arkeologiska undersökningar inom fornlämning RAÄ 109, Linde sn, Gotland 2009 & 2010 2011
Marcus Hjulhammar, Kerstin Söderlund Slussen : Stockholms stad, Slussen med angränsande vattenområden, RAÄ 103 : arkeologisk utredning 2007 2008
Björn Hjulström Arkeologisk förundersökning inom fastighet Botkyrka-Alby 15:32, RAÄ 131 2006
Björn Hjulström, Sven Isaksson Tidevarv i Tuna : Arkeologiska undersökningar i Tuna by, Alsike sn, Uppland 2006
Lena Holmquist Kungliga Vetenskapsakademiens trädgård : Stockholms stad, Raä 223, Arkeologiska undersökningar 2008, Etapp 2 2016
Lena Holmquist, Andreas Viberg Kungliga Vetenskapsakademiens trädgård : Förundersökning i form av genomgång av dumpmassor samt kartering av gravfältet RAÄ 223, Stockholms stad. 2016
Lena Holmquist, Antje Wendt Spara eller slänga – gallring vid arkeologiska undersökningar 2018 : En förstudie 2019
Sven Isaksson Arkeologisk undersökning av lämningar invid Raä 447:1 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland maj 2012 2017
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Svensrudsletta, Mo, 202/112 mfl., Hole k., Buskerud, Norge 2014
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från E22 Stensnäs-Sölvesborg, lokal 8/9, 13, 14 och 15 2014
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Skomrak indre, 173/1, Lyngdal k. Vest-Agder, Norge 2014
Sven Isaksson Analys av jordprov ur en dubbelgrav på gravfältet Zvejnieki, norra Lettland 2014
Sven Isaksson Analys av jordprov ur båthus vid E22 lokal 8/9, Ysane sn, Blekinge 2014
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar på keramik från Helganesprojektet 2014
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från Raä 20, Vist sn, Östergötland 2014
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i träkärl och keramik från Hulje 2014
Sven Isaksson Analys av rödaktigt material på stenar från Lindängelund 2014
Sven Isaksson Analys av material på stenar från Lindängelund 2014
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprover från Tanum 1821 2014
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar på keramik från Avaldsnes 2015
Sven Isaksson Analyses of lipid residues in pottery from Calden and Odagsen, Germany 2015
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprover från en härd längs väg 880, Pajala kommun 2015
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från ESS-undersökningarna 2015
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprov MAL ID 13_00 32_005 2015
Sven Isaksson Analys av lipidrester i organiska lämningar från härdar 2015
Sven Isaksson Analys av material från Nordnorge 2015
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från flatmarksgravfältet Torslanda Raä 220 i Göteborg 2012
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Fiskeby Raä 207, Östra Enenby socken, Östergötland 2012
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprov från Helganesprosjektet,Haugesund lufthavn, Stokkdal gnr 78 bnr 5, Karmøy kn, Rogaland 2012
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprov frånkammargraven Raä 20:1 i Överlännäs sn, Ångermanland 2012
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Raä659 och 668, Rasbo sn, Uppland 2012
Sven Isaksson Biomolekylär analys av organiska lämningar frånVasa, Fnr 12852 och 14566 2012
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Raä 223, Norslunda, Up 2010
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Fors 125 och 143 2010
Sven Isaksson Analys av tjärklump från GIM 3864 Anleg a. x3, Danmark 2010
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Nibble 2010
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Domarhagen 2010
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprover från Gränna 2010
Sven Isaksson Analys av organiskt material i två medeltida oljekar : Del 3 2010
Sven Isaksson Analys av tjära från två tunnor funna vid det medeltida Skaftövraket i Bohuslän 2010
Sven Isaksson Analys av organiskt material i jordprover från Stafsinge utanför Falkenberg i Halland 2010
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Tanum 539 2010
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från bronsålderslokaler i Thy, Nordväst-Jylland, Danmark 2011
Sven Isaksson Analys av organiskt material i jord från Raä 404, Edefors sn, Bodens kn 2011
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Lilla Ullevi 2011
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från Tyresta 2011
Sven Isaksson Analys av stabila isotoper i enskilda fettsyror i ett urval organiska lämningar i keramik från Nibble 2011
Sven Isaksson Analys av jordprov ur misstänkt tjärtratt, Lejsta 7:1, RAÄ 630, Rasbo sn., Uppland 2011
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Skogsmossen 2011
Sven Isaksson Analyses of free and bound lipids on archaeological chert-tools from Derragh TD., Co. Longford, Ireland, released by solvent extraction and alkaline hydrolysis 2008
Sven Isaksson Analys av organiskt material i två medeltida oljekar 2008
Sven Isaksson Analys av organiskt material i jordprover från Tjärby södra, Tjärby sn, Laholms kn, Hallands län 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Kättsta, Raä 56 och Raä 335, Ärentuna sn, Uppland 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Hyllie 155:91, Malmö, Skåne 2008
Sven Isaksson Analys av organiskt material i jordprover från Lokal 48, Nyhamna, Aukra, NV 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Fjälkinges barngravar 2008
Sven Isaksson Analys av förmodat likvax från Bockstensmannen 2008
Sven Isaksson Analys av organiskt material i jordprover från lokal 7, Lantjärv, fastigheterna Lantjärv 2:1 och 1:42, Nederkalix sn, Kalix kn, Västerbotten, Norrbottens län 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från treudden A10, Raä 136, Täby sn, Up 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Oslofjordsområdet, Norge 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprover från lokal 20 och 39, Haparandabanan 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Sittesta, Ösmo sn, Sö 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från lokal 20 och 39, Haparandabanan 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Påljungshage 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Brunnby 7:1, Raä 93, Vendels sn, Uppland 2008
Sven Isaksson Analys av organiskt material i två medeltida oljekar : Del 2 2008
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Lötvreten 2008
Sven Isaksson Analys av metallelement i prov KM14032, F109, kontext 6712, Turinge 576, Nykvarn, Sö 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från Gnista, Raä 62:1, Danmarks sn, Uppland 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Raä 1, Indal sn, Medelpad 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar på keramik från Antoniusklostret 2018
Sven Isaksson Analys av organisk lämning Fnr. 142 från A2135, Berga 335 2018
Sven Isaksson Analys av metallelement i jordprover ur stenåldersgrav 2018
Sven Isaksson Analys av fler organiska lämningar från Tyresta 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från Malma 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Gärstad 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprover från fornlämningarna Raä Älvsby 421:1 och Raä Piteå 375:1 2018
Sven Isaksson Ämnesspecifik isotopanalys av lipidrester i jordprover från fornlämning Raä Nederluleå 1159 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar på mesolitisk harpun från Strandvägen, Motala 2018
Sven Isaksson Analys av mesolitiska organiska material från Kanaljorden, Motala 2018
Sven Isaksson Analyses of lipid residues in pottery from Lahuradewa, India 2018
Sven Isaksson Analys av stabila kolisotoper i enskilda fettsyror i ett urval organiska lämningar i keramik från Åland 2018
Sven Isaksson Analys av gult vaxartat material, C60005, SL26219, P204156, från F26529, Follobaneprojektet 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Åland 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Åby 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Östra Fyrislund, Raä 36:1 & 39:1, Danmark sn., Uppland 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från E22 Sätaröd -Vä, Lokal 22, Vä socken, Kristianstad kommun 2018
Sven Isaksson Molekylär analys av boplatsgrop i klapper från RAÄ nr Sävar 553, Tväråmark, Västerbotten 2018
Sven Isaksson Molekylär analys av prover ur härdar/kokgropar från Raä 1132 Njurunda sn, Medelpad 2018
Sven Isaksson Molekylär analys av prover vid härdar från Raä 253 och 255, Junsele sn., Ångermanland 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Lockarp 8, Lockarps socken, Malmö kommun 2018
Sven Isaksson Molekylär analys av prover ur härdar från kvarteret Vingpennan, Jönköping 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Ørlandprojektet, Trondheim, Norge 2018
Sven Isaksson Om att gräva ned sig i det förgångna – progression på kandidatprogrammet i arkeologi vid Stockholms universitet 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprover från fornlämning Raä Älvsby 138:1 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar och metallelement i jordprover från Hjulsta 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Mozambique 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar på keramik från Södertälje 133:1 2018
Sven Isaksson Analys av amorfa organiska lämningar från Strandvägen, Motala 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Ribby 2018
Sven Isaksson Molekylär analys av eldstadsmassor från Vest Norge 2018
Sven Isaksson Analys av jordprov från Tullsåkra 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar och metallelement i jordprover från OKB-projektet, Gamla Uppsala 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från stolphål SN205424, OKB-projektet i Gamla Uppsala 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från OKB-projektet i Gamla Uppsala 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i jordprover från fornlämning Raä Nederluleå 1159 2018
Sven Isaksson Analys av jordprov ur fundamentsgropar, OKB-projektet i Gamla Uppsala 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Farstorp 2018
Sven Isaksson Analys av mesolitiska hartser från Strandvägen, Motala 2018
Sven Isaksson Molekylär analys av prover vid härdar från Raä 2458, 2367 och 2369, Gällivare sn., Norrbotten 2018
Sven Isaksson Molekylär analys av prover vid härdar från Raä Nederkalix 677, Norrbottens län 2018
Sven Isaksson Bindemedelsanalys med GCMS 2018
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Hjulsta, Spånga 96:1 med flera 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av prover vid härdar från Sandseryd 396 2023
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från Alveberget 2023
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i två prover från Follobaneprojektet Bispegata i Oslo 2023
Sven Isaksson FTIR-analys av jordprover från båtgravar i Gamla Uppsala, Uppland 2023
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar i keramik från A105 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av jordprover från Bureå 356:1 2023
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från Norvik 2023
Sven Isaksson Analys av tjärrester på takspån från Leksands kyrka– en pilotstudie 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från en tidigneolitisk boplats (L1982:8113) i Julita sn., Katrineholms kommun, Södermanland 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från L1980:1182, Mosås, Närke, Arkeologiskonsults projektnummer 3277 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från Klinga, Borgs sn., Norrköpings kommun, Östergötland (KM20165) 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av jordprover från boplatsen L2019:5024 i Sammakko, Gällivare kn, Norrbottens län 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av organiska extraktivämnen i kalkerpapper 2023
Sven Isaksson Analys av organiska lämningar från Osmundvraket 2023
Sven Isaksson Uppdragsrapport nr 402Molekylär analys av jordprover från L2021:8940, Svartbjörnsbyn 11:77, Bodens kn, Norrbottens län 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av organiska lämningar i keramik och jordprover från båtgravar i Gamla Uppsala, Uppland 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av jordprover från L1994:1195, Jokkmokks sn, Norrbottens län 2023
Sven Isaksson Molekylär analys av jordprover ur gravar från Silbojokks ödekyrkogård 2022 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av jordprov från en boplatsgrop i Umeå 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Kemisk analys av jordprover från fossil åkermark inom fornlämning L1953:6798, Öjaby socken i Växjö kommun, Kronobergs län 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av organiska lämningar i jordprov från två kokgropar från Vinoret, Raä 205:2, Tuna sn., Medelpad 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Analys av organiska lämningar i keramik från Bådstorp, Östergötland 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av extraktivämnen i jord- och keramikprover från Dvärgstad, Gamleby sn., Småland 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av jordprover från ID 2A546, Norrbottens län 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av prov vid härd vid Raä L2018:327, Gällivare sn., Norrbotten 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av prover från två kokgropar inom L1936:1373 och L1936:1861, i Nysätra socken, Robertsfors kommun, Västerbotten 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av jordprover från boplatsen L1936:1417 vid Storbäcken, Bygdeå sn, Robertsfors kn, Västerbotten 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från Fiskeby L2019:2751 (KM21097) 2023
Sven Isaksson, Hans Ahlgren Molekylär analys av jordprover från två boplatsgropar i Bygdeå 2023
Sven Isaksson, Birgit Arrhenius, Öjvind Karlsson Långhus på liden : Arkeologiska boplatsundersökningar vid Vendel kyrka 1994-1998 och 2000-2001 2011
Sven Isaksson, Simcenka Edvardas Analys av fosfater och lipidrester i jordprover från Robertsfors, Västerbotten 2023
Sven Isaksson, Markus Fjellström Arkeologisk undersökning av lämningar invid Raä 62 i Påtåker, Sollentuna socken, Uppland maj 2016 2018
Sven Isaksson, Markus Fjellström, Sven Kalmring,
et al.
En vikingatida varvsplats vid Kugghamn, Birka : Arkeologiska undersökningar av L2022:2719, Birka, Björkö,Adelsö socken, Uppland, augusti 2020 och 2021 2022
Sven Isaksson, Markus Fjellström, Bettina Stolle Arkeologisk undersökning av lämningar invid Raä 62 i Påtåker, Sollentuna socken, Uppland, maj 2017 2019
Sven Isaksson, Sven Kalmring, Lena Holmquist Arkeologiska undersökningar av Birkas försvunna stadsvall, fornlämning L2017:1568, Raä 119:1, Svarta jorden, Björkö, Adelsö sn, Ekerö kn, Uppland, maj 2018 och maj 2019 2021
Sven Isaksson, Cecilia Nilsson Analyses of lipid residues in Lusatian pottery from Maciejowice, Poland 2018
Sven Isaksson, Vasiliki Papakosta Analys av organiska lämningar i keramik från Herrestorp 2014
Sven Isaksson, Malgorzata Wojnar-Johansson Analys av en berlock från båtgrav 12, Valsgärde, Gamla Uppsala 2008
Kristina Jonsson Biskopsgården i Västerås. Schaktningsarbeten på innergården : Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Kvarteret Hagbard, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanland. 2008
Kristina Jonsson Husgrunder från historisk tid i Köping : Arkeologisk förundersökning, RAÄ 148, kvarteret Gautiod, Köpings stadsförsamling, Västmanland 2008
Kristina Jonsson Schakt vid Rudbeckianska skolan : Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232, Kv Domkyrkan 2, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland 2008
Kristina Jonsson, Stefan Elgh Boplatslämningar i Strömsholm? : Arkeologisk utredning. Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. 2008
Arja Karivieri Arethousa, in Archaeology in Greece 2000-2001 2007
Arja Karivieri Paliambela, Arethousa, in Archaeology in Greece 2002-2003 2007
Arja Karivieri Arethousa, in Archaeology in Greece 2001-2002 2007
Laila Kitzler Åhfeldt 3D-scanning at the Archaeological Research Laboratory 2006-2009 2011
Laila Kitzler Åhfeldt Huggspårsanalys av bildstensfragment från Tomteboda : Bolstomtagravfältet RAÄ39, Solna sn., Uppland 2006
Laila Kitzler Åhfeldt Huggspårsanalys av ett runfragment från Strängnäs 2007
Laila Kitzler Åhfeldt Optisk 3D-scanning av guldfynd från Vittene 2008
Laila Kitzler Åhfeldt 3D-scanning av förromanska gravmonument i Östergötland och Småland 2008
Laila Kitzler Åhfeldt Runstensfragmenten i Köpingsviks kyrka, Öland : Analys med optisk 3D-skanner 2009
Anna Kjellström, Anders Wikström Osteologi och Fältantropologi 2011
Patrik Lindenfors, Fredrik Jansson, Yi-Ting Wang,
et al.
Investigating sequences in ordinal data : A new approach with adapted evolutionary models 2015
Patrik Lindenfors, Joshua Krusell, Staffan I. Lindberg Sequential Requisites Analysis : A New Method for Analyzing Sequential Relationships in Ordinal Data 2017
Cecilia Ljung, Suanne Thedéen Ritualer vid runstenar : En arkeologisk undersökning invid Ängbystenen i Bromma 2010
Cecilia Ljung, Anders Wikström, Anna Kjellström S:ta Gertrud 3, Sigtuna, 2008 : Rapport arkeologisk förundersökning 2010
Anita Malmius, Malgorzata Wojnar-Johansson Analyse of textile fragments from Wandböhmen, Germany 2010
Anita Malmius, Malgorzata Wojnar-Johansson Analys av fibrer från en kvinnograv i Hvilehoj, Danmark 2010
Jens Christian Moesgaard “Myntbestämning”, bilaga 5, i: Johan Runer, Hospitalshöjden. Gravar från sen vikingatid, Uppdragarkeologi, rapport 2022/16 2022
Jens Christian Moesgaard Numismatikkens metoder II: møntdatering – kan man stole på et årstal? 2023
Michael Olausson En vallomgärdad storgård på Lindö utmark : Kartering av en inhägnad storgård, RAÄ 42, en gårdsbebyggelse, RAÄ 75:2, två gravfält, RAÄ 43 och 75:1 samt delar av ett stensträngssystem RAÄ 115, Lindö och Nyby, Kärrbo socken, Västmanland 2008
Michael Olausson Arkeologisk undersökning Sibro fornborg : RAÄ 55, Ripsa socken, Södermanland 2008
Ludvig Papmehl-Dufay Mellanneolitikum vid Ottenby Kungsgård : arkeologisk undersökning av raä 40, Ås socken, Ölands sydspets, augusti-september 2004 2006
Bo Petré Gravfältet Raä 16, Söderby, Lovö sn, Up. : Ett familjegravfält från yngre järnålder. Rapport, analys, tolkning 2008
Bo Petré Gravfältet Raä 13. Söderby, Lovö sn, Up : Ett gravfält med två familjer från yngre järnålder. Rapport, analys, tolkning 2008
Bo Petré Gravfältet Raä 87, Lunda, Lovö sn, Up : Ett gravfält från yngre vendeltid 2008
Bo Petré Raä 9 Ö, Söderby, Lovö sn, Up : En undersökt stensättning från äldre järnålder på ett nyupptäckt gravfält 2008
Bo Petré Raä 15, Lunda, Lovö sn, Up : ett undersökt röse i krönläge samt ett schakt intill ett kvartsbrott vid Raä 16 2008
Bo Petré RAÄ 102 : Ett schakt genom den gamla Lundagården, Lovö sn, Up 2008
Bo Petré Fornborgen på Lovö : Ett undersökt schakt genom borgvallen. 2008
Bo Petré 89, Söderby, Up : En undersökt skärvstenshög 2008
Bo Petré Rapport, delundersökning av fornl. 56, Hemmet, Lovö sn, Uppland 2008
Joakim Schultzén Report number 148 - Optical 3D-scanning of an Oil-painting 2012
Joakim M. Schultzén Assignment report number 173 - Optical 3D-scanning of Mesolothic Ornamented Objects of Antler and Bone from the Excavations in Motala 2010 2012
Joakim M. Schultzén Assignment report number 159 - Sigtuna Wood & Runes : Optical 3D-scanning of ornamented and rune-engraved Objects from Sigtuna 2012
Jan Storå, Sara Gummesson, Ann Westermark,
et al.
Osteologisk analys av skelettfynd från Verkstadsvägen : Arkeologi Motala 2020
Marie Svedin Arkeologisk undersökning av Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland maj 2011 2018
Andreas Viberg Vadstena kloster : Georadarprospektering i Nunneträdgården, Munkträdgården, Kyrkogården samt Munkklostret RAÄ 17:1, Vadstena sn, Östergötland 2016
Andreas Viberg Linköpings slott : Georadarprospektering vid Linköpings slott, RAÄ148:1, Linköpings sn, Östergötland 2016
Andreas Viberg Söderköpings Franciskanerkonvent : Georadarprospektering 2016
Andreas Viberg Drottningholms slott : Georadarprospektering 2016
Andreas Viberg Björklinge : Georadarprospektering 2016
Andreas Viberg Rinkabyholm : Teknisk rapport, Georadar- och magnetometermätningar 2014
Andreas Viberg Kvarteret Skepparen Norrköping : Teknisk rapport, Georadarmätningar 2014
Andreas Viberg Runsa : Magnetometerprospektering 2014
Andreas Viberg Kvarnbo - Saltvik - Åland : Teknisk rapport, Georadarmätningar 2014
Andreas Viberg Tortuna : Georadarprospektering 2015
Andreas Viberg Roma, Gotland : Magnetometerprospektering 2015
Andreas Viberg Sandbyborg: Teknisk rapport : Magnetometerprospektering av Sandbyborg, Raä 45:1 Öland, Sverige 2012
Andreas Viberg Riddarholmskyrkan : Teknisk rapport. Georadarmätningar 2012
Andreas Viberg Ekornavallen : Magnetometerprospektering 2012
 

Skriftserier

Här redovisas skriftserier för Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Laborativ arkeologi, Numismatik och Osteoarkeologi:

Stockholm Studies in Classical Archaeology
Institutionens egen serie som är en underavdelning till universitetets serie Acta Universitatis Stockholmiensis. Editor: Arja Karivieri.

14. ALROTH, BRITA & SCHEFFER CHARLOTTE (eds.).

Abstract: Final seminar, De Lorenzi Turner (104 Kb)

13. VON HOFSTEN, SVEN
Abstract: Final seminar, De Lorenzi Turner (104 Kb)

12. SCHEFFER, CHARLOTTE (ed.), Ceramics in context. Proceedings of the Internordic Colloquium on Ancient Pottery held at Stockholm 13-15 June 1997. Stockholm 2000. 172 pp. 63 Figs. in the text.

11. LIND, LENNART, Roman denarii found in Sweden. 1. Analysis. In preparation. 2. Catalogue. Text. Stockholm 1981. 164 pp. 3 Maps.

10. BILLIG,  ERLAND, Spätantiche Architekturdarstellungen. 1. Stockholm 1977. 101 pp. 65 Figs. in the text.

9. SÄFLUND, GÖSTA, The Polyphemus and Scylla groups at Sperlonga. Stockholm 1972. 116 pp. 70 Figs. in the text.

8. SOLVEIG NORDSTRÖM, La ceramique peinte iberique de la province d'Alicante II. Stockholm 1973. 130 pp. 45 Figs. 23 Pls.

7. TAMM, BIRGITTA, Neros Gymnasium in Rom. Stockholm 1970. 42 pp. 8 Figs.

6. NORDSTRÖM, SOLVEIG, La ceramique peinte iberique de la province d'Alicante I. Stockholm 1969. 96 pp. 11 Figs. in the text.

5. SÄFLUND, GÖSTA (ed.), Opuscula Carolo Kerenyi Dedicata. Stockholm 1968. 243 pp. 91 Figs. in the text.

4. SÄFLUND, GÖSTA, Excavations at Berbati 1936-1937. Stockholm 1965. 162 pp. 1 plan. 129 Figs. in the text. Out of print.

3. SÄFLUND, GÖSTA, Aphrodite Kallipygos. Stockholm 1963. 90 pp. 53 Figs. in the text. Out of print.

2. TAMM, BIRGITTA, Auditorium and Palatium. A study of assembly-rooms in Roman palaces during the 1st century B.C. and the 1st century A.D. Stockholm 1963. 229 pp. 1 plan. 113 Figs. in the text. Out of print.

1. WESTERMARK, ULLA, Das Bildnis des Philetairos von Pergamon. Corpus der Munzprägung. Stockholm 1960-61. 83 pp. 24 Pls. Out of print.
 

CNS

Catalogue of coins from the viking age found in sweden

Commentationes

Commentationes de nummis saeculorum IX - XI in Suecia repertis. Nova Series.

Metallanalyser av mynt

Metal analyses of coins

Roman Denarii


Tidskriften Myntstudier
 

Verksamhetsberättelse
 

Serien Stockholm Studies in Numismatics
 

Avhandlingar och uppsatser i Osteoarkeologi


OSSA

OSSA var en tidskrift som publiceras i femton år av Osteologiska Forskningslaboratoriet som grundades 1967 av Nils-Gustaf Gejvall vid Stockholms universitet. Här finns skannade kopior av dessa hela volymer där enskilda artiklar och författare kan hittas med hjälp av det bifogade Table of Contents och Author Index.

Publikationen finns tillgänglig på Zenod

 

Via länken nedan kommer du åt alla uppsatser på kandidat-, magister-, och masternivå som skrivits vid institutionen sedan 1960-talet och fram till idag. Det har skett en del förändringar med kurser genom åren och idag ges inga kandidatkurser i vare sig laborativ arkeologi eller osteoarkeologi och det finns ingen möjlighet att skriva en magisteruppsats.

Önskar du beställa en uppsats skriv till: studentadm@ark.su.seStudentuppsatser


 

 

Kontakt

Beställningar:
Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

 

 

Studieadministratör
Utbildningsadministratör

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida