Examen

Börjar du närma dig slutet av din utbildning? Här kan du läsa om hur du ansöker om examen, förbereder dig inför arbetsmarknaden, håller kontakten med oss efter utbildningen och mycket annat.

Några av de vanligaste frågorna om examen hittar du här

Magisterpromotion. Två studenter står utanför Aula. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.
 

Ansök om examen och examensbevis

Magisterpromotion i Aula Magna 24/5 2019. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.
Magisterpromotion i Aula Magna 24/5 2019. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om ansökan godkänns utfärdas ett digitalt examensbevis som skickas till din e-postadress. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område.

Om du har läst vid mer än en högskola utfärdas examensbeviset normalt där du slutfört den sista kursen som ska ingå i examen. Undantag kan göras om de berörda högskolorna kommer överens om i enskilda fall.

Läs mer om hur du ansöker om examen

Examensbevisen på Stockholms universitet är från den 1 juni 2019 digitala.

Läs mer om hur de digitala examensbevise fungerar för digoch framtida arbetsgivare

För att ansöka om forskarexamen måste doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.

Institutionen för arkeologi och antikens kultur finns fyra forskarutbildningsämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Laborativ arkeologi och Osteoarkeologi.

För information om hur du ansöker om forskarexamen

Insignier, upplagda Doktorsdiplom i rullar. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.

 

 

Examensregler

Den högre utbildningen och alla examina är indelade i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå.

Läs mer om vilka examensregler som gäller för dig

 

Om du studerat tidigare eller har yrkeserfarenhet har du möjlighet att ansöka om ett tillgodoräknande.

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas.

För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Vem som beslutar om tillgodoräknande beror på vad studierna ska motsvaras av i din examen.

För mer information om regler för tillgodoräknande vid Stockholms universitet, se:
Tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet - Stockholms universitet

Rutiner vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Önskar du ansöka om tillgodoräknande vid institutionen för arkeologi och antikens kultur kontakta studievägledare (studievagledare@ark.su.se) eller studierektor (studierektor@ark.su.se) för mer information och anvisningar.

 

Kontakt

Utbildningsadministratör
Studievägledare och studieadministratör
Studierektor
Biträdande studierektor
Studierektor forskarutbildningen
På denna sida