Börja forska

Forskarutbildningen är den högsta utbildning du kan läsa på universitet och ger en djup insikt inom något av astronomins områden. Forskarutbildningen ger dig den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli en kritisk och självständig forskare.

PARANAL VLT
This panorama photo, taken by ESO Photo Ambassador Yuri Beletsky, shows the view of the starry sky from the site of ESO’s Very Large Telescope (VLT) at Cerro Paranal during the total lunar eclipse of 21 December 2010. Credit: ESO/Y. Beletsky

Astronomiforskningen vid Stockholms universitet är mycket framstående och som doktorand i forskarutbildningen är du en del av att driva den framåt. Du arbetar i någon av våra forskargrupper och både andra doktorander och seniora forskare och professorer är dina kollegor. Du får också ta del av en stimulerande forskningsmiljö där personer från hela världen deltar och delar med sig av sina kunskaper och insikter. Som doktorand får du mycket träning i problemlösning, kritiskt tänkande och självständigt arbete och många andra tekniska skickligheter som är användbara både som forskare och inom näringslivet.

Mer allmän information om forskarutbildningen vid Institutionen och Stockholms universitet kan du hitta här

Forskarutbildning vid institutionen för astronomi

Börja forska

 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen
På denna sida