Kontakt

 

Studentexpedition

På Studentexpeditionen kan du som student eller blivande student få information och hjälp med frågor som rör studier på Institutionen för astronomi. Här kan du få hjälp med att anmäla dig till tentamina, göra omregistreringar på en kurs, få underskrivna LADOK-intyg och registreringsbevis samt kvittera ut passerkort. Det är också hit du ska vända dig om du gör avbrott på en kurs eller vill anmäla studieavbrott från ett program.

Studentexepedition
 

Studievägledare

Hos studievägledningen kan du få svar på frågor om anmälan och antagning, kurser och förkunskapskrav eller vad som gäller för examen. Om du hamnat efter i dina studier är du välkommen att kontakta studievägledningen för att lägga upp en individuell studieplan. Du kan också ställa frågor om arbetsmarknaden efter studierna.

Studievägledare / Utbildningskoordinator
 

Studierektorer

Studierektorerna har ansvar för frågor som rör utbildningen. Exempel på frågor som hanteras av studierektorerna är utveckling av utbildningar och kurser, vilken lärare som ska undervisa respektive kurs, och att regler och riktlinjer följs både av lärare och studenter.

Studierektor för grundutbildningen
Biträdande studierektor för grundutbildningen
Studierektor för forskarutbildningen
 

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinatorn har ansvar för de olika utbytesavtal som Institutionen för astronomi har med andra lärosäten. Här kan du få information om vart du kan åka på utbyte, och hur du gör för att ansöka. Du kan också få svar på frågor som rör tillgodoräknanden av dina utlandsstudier.

Utbildnings- och utbyteskoordinator
 

Kursansvarig för examensarbeten inom astronomi

På denna sida