Våra utbildningar

Våra utbildningar täcker alla områden inom astronomi, från solsystemet och andra stjärnor till fjärran galaxer och universums utveckling.

Sök bland våra utbildningar

Alma
ALMA, the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, in the Chilean Andes.Bild: ESO

Institutionen för astronomi erbjuder studier på alla nivåer. För dig som vill lära känna ämnet finns det orienteringskurser som ges på kvällstid. För dig som vill få gedigna baskunskaper inom fysik, matematik och astronomi finns vårt kandidatprogram. Masterprogrammet ger dig ytterligare fördjupning av dina kunskaper och om du vill satsa på en karriär inom astronomisk forskning erbjuder vi även forskarutbildning.

 

Kandidatprogram

M31 i olika våglängdsområden.
M31 i olika våglängdsområden.Bild: J. Fritz, U. Gent, W. Pietsch, R. Gendler

Vill du få bättre kunskaper om de fysikaliska lagar som styr universum? Genom vårt kandidatprogram får du de baskunskaper inom astronomi, fysik och matematik som behövs för att studera rymdens många fenomen. Dina kunskaper öppnar vägen till en bred arbetsmarknad, från databranschen till ämneslärare.

Kandidatprogram i astronomi och astrofysik

Kandidatprogrammet i astronomi ger en utmärkt grund för att bli ämneslärare i fysik och matematik. Under programmets tredje år kan du läsa en breddningskurs, och efter examen söker du in till en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Dina ämnesstudier ger dig behörighet i fysik i gymnasiet och åk 7-9, samt matematik åk 7-9. Du kan även komplettera med en termin matematik för att bli behörig i matematik även för gymnasiet.

Att börja studera på universitet kan ofta vara en stor omställning. För att hjälpa dig komma igång på bästa sätt har vi ett program där studenter från sista året på kandidatprogrammet är mentorer åt de som är nya. De ordnar träffar där du som ny stundet kan bekanta dig med dina studiekamrater och passa på att ställa frågor, både om studierna och livet runt omkring.

 

Masterprogram

Vintergatanscentrum
Vintergatanscentrum.Bild: S. Gillessen et al./ESO

Vill du förstå fysiken bakom supernovor, exoplaneter eller galaxer? Hos oss studerar du både centrala teorier och genomför observationer med forskningsteleskop. I studierna av astrofysikaliska fenomen kombinerar du många typer av kunskap och löser komplexa problem, vilket banar väg mot kvalificerade jobb i industrin eller forskarstudier.

Programmet undervisas helt på engelska.

Masterprogrammet i astronomi och astrofysik

 

Kvälls- och orienteringskurser

Carina nebula
Carina nebula. Image credit: ESO/T. Preibisch

Har du länge drömt om att lära dig mer om astronomi eller såg du nyligen en spännande astronomisk nyhet i media? Du kanske precis har gått ut gymnasiet eller är pensionär med aptit för ny kunskap? Oavsett var du befinner dig i livet har vi spännande astronomikurser för dig och du behöver endast grundläggande behörighet för att få söka kurserna (se antagning.se för mer information om behörighet). Du kan läsa kurserna i vilken ordning som du vill, men vi rekommenderar att du börjar med Översiktskurs i astronomi. Den ger dig en bra grund i nästan alla astronomiska områden, vilket du har nytta av i de övriga kurserna.

Kvälls- och Orienteringskurser vid institutionen för astronomi

 
Vintergatanscentrum
Vintergatanscentrum.Bild: S. Gillessen et al./ESO

Samtliga våra kurser är möjliga att läsa som fristående kurser. Det innebär att du som är intresserad av ett specifikt område kan välja att bara läsa den kursen, utan att vara antagen till ett av våra program. Detta kräver dock att du uppfyller förkunskapskraven för kursen i fråga. Om du vill ha rådgivning är du alltid välkommen att kontakta vår studievägledare.

 

 
Svarthål
Skuggan av ett svarthål.Bild från The Event Horizon Telescope.

Forskarutbildningen är den högsta utbildning du kan läsa på universitet och ger en djup insikt inom något av astronomins områden. Forskarutbildningen ger dig den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli en kritisk och självständig forskare.

Astronomiforskningen vid Stockholms universitet är mycket framstående och som doktorand i forskarutbildningen är du en del av att driva den framåt. Du arbetar i någon av våra forskargrupper och både andra doktorander och seniora forskare och professorer är dina kollegor. Du får också ta del av en stimulerande forskningsmiljö där personer från hela världen deltar och delar med sig av sina kunskaper och insikter. Som doktorand får du mycket träning i problemlösning, kritiskt tänkande och självständigt arbete och många andra tekniska skickligheter som är användbara både som forskare och inom näringslivet.

Mer allmän information om forskarutbildningen vid Institutionen och Stockholms universitet kan du hitta här

Forskarutbildning vid institutionen för astronomi

Börja forska

Sök bland våra utbildningar