Organisation

Vid institutionen arbetar ett 80-tal anställda. Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt, som till sin hjälp har en ledningsgrupp.

Institutionen består av omkring 50 lärare/forskare och postdoktorer, 25 doktorander och 7 teknisk/administrativ personal.

Prefekt: Garrelt Mellema

Ställföreträdande prefekt: Jesper Sollerman

Administrativ chef: Anna Björk

På institutionen bedrivs förutom undervisning både teoretisk och observationell forskning inom astronomi och astrofysik.

Institutionen för astronomi är även hemvist för  Institutet för solfysik.

Föreståndare: Jorrit Leenaarts.

 

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutsfattande organ.

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) alternativt ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar lärare/forskare, teknisk/administrativ personal samt av studentrepresentanter från utbildning på grund- och forskarnivå.

Ordinare ledamöter   Supplianter
Garrelt Mellema Prefekt, ordförande  
Jesper Sollerman Stf prefekt, vise ordförande.  

Dan Kiselman

Karin Lind

Göran Östlin

Lärare/forskare

Angela Adamo

Jorrit Leenaarts

Markus Janson

Anna Björk T/A-personal Adriana Todorovic

Simon Ringqvist

Moa Skan

Forskarstuderande

Axel Runnholm

Timmy Ejdetjärn

Olof Nebrin Studentrep./GU Stuart West

 

 

Ledningsgruppen är ett stöd för prefekten.

Garrelt Mellema Prefekt
Jesper Sollerman Stf prefekt
Anna Björk Administrativ chef

Göran Östlin

Matthew Hayes

Karin Lind

Markus Janson

Jorrit Leenaarts

Lärare/forskare
Dan Kiselman Suppleant

 

 

Arbetsmiljögruppen arbetar med alla frågor som påverkar arbetsmiljön i vidast möjliga bemärkelse, så inte bara den fysiska arbetsmiljön utan också, och ännu viktigare för vår avdelning, den psykosociala arbetsmiljön. Detta inkluderar frågor som jämställdhet, diskriminering och trakasserier, information för nyanställda etc

Göran Östlin Lärare/forskare
Chris Usher Postdoc
Barteld van Baal Forskarstuderande
Ivelin Georgiev Forskarstuderande
Moa Skan Forskarstuderande
Gayathri Viswanath Forskarstuderande
Adriana Todorovic HR
Bengt Larsson Skyddsombud/forskare

 

 

Organisatorisk är institutionens forskare indelade i 5 forskninggrupper.

Galaxer Inom detta område studeras galaxbildning och galaxutveckling.

Stjärnor, planeter och astrobiologi Inom detta område studeras stjärnor och planeter, tillsammans med de beståndsdelar och processer som ingår i deras livscykel.

Supernovor Massiva stjärnor slutar sina liv i gigantiska explosioner, och slutresultatet är kompakta objekt i form av neutronstjärnor och svarta hål.

Beräkningsastrofysik Beräkningsastrofysik är det forskningsområde där komplexa astrofysikaliska processer studeras genom avancerade datormodeller.

 Institutet för solfysik. Institutet för solfysik bedriver både teoretisk och observationell solfysikforskning.

På denna sida