Kontakt

 

Studentexpeditionen

Vi på studentexpeditionen hjälper till med följande:

 • Registrering och omregistrering av studenter vid DSV
 • Betygsrapportering 
 • Intyg för betyg och registrering
 • Beställning av egna färdigtryckta uppsatser
 • Tentamensadministration

Kompendier säljs av DISK på plan 2, hiss C. Överexemplar av utdelat lektionsmaterial tillhandahålls av läraren.

Studentexpeditionen
 

Passerkort

Passerkort
 

Studievägledningen - kandidatprogram och kurser

Studievägledarna på DSV hjälper dig med frågor som rör kurser och program inom ämnesområdet data- och systemvetenskap. Är du osäker på vilken kurs du ska välja? Planerar du att komma tillbaka till studierna efter studieuppehåll, eller kanske har du rester i kurser och funderar på hur du ska lägga upp dina studier framöver? Vill du bolla tankar och idéer om karriär och dina möjligheter på arbetsmarknaden? 

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också kontakta studievägledare om det uppkommit problem kring studierna. 

Du kan komma i kontakt med oss på olika sätt. Välj det som bäst passar för dina frågor:

 • Mejl: svl@dsv.su.se
 • Telefontid
 • Drop-in på Zoom eller på plats i Nodhuset
 • Bokade samtal på Zoom eller på plats i Nodhuset

Mejl
Vi svarar på mejl vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar. Vid terminsstarterna och ansökningsperioderna brukar svarstiden vara längre.

Telefontid
Vi erbjuder vägledning via telefon två gånger per vecka, se tider nedan. Vi har inget telefonkösystem. Om det är upptaget, lägg på och försök igen efter några minuter. Vid terminsstarterna begränsar vi samtalen till cirka 10 minuter för att så många som möjligt ska få komma i kontakt med oss.

Drop-in 
Vill du träffa oss på plats är du välkommen på drop-in på plan 1 (balkongen). Se tid nedan.

Vill du träffa oss digitalt är du välkommen att prata med oss via Zoom. Se tid nedan.

Så här ställer du dig i kö till studievägledingen i Zoom:

 1. Skapa ett möte (Meeting ID) i Zoom. Obs, använd inte passcode!
 2. Gå till handledningssystemet handledning.dsv.su.se och kopiera in ditt Meeting ID i fältet "Plats".
 3. Ställ dig i studievägledingens kö och vänta på att studievägledare ansluter.
  För att installera Zoom och instruktioner för hur du skapar möte, se instruktioner för Zoom här

Bokade samtal 
Vill du boka ett vägledningssamtal med oss är du välkommen att mejla till svl@dsv.su.se och beskriva vad du har för frågor och funderingar. Du kan välja om du vill ha samtalet på plats i Nodhuset eller digitalt via Zoom.

Tystnadsplikt
Studievägledare har tystnadsplikt och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.
Studievägledning regleras av Högskoleförordningen och vi följer styrdokumentet
Regler för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet

Studievägledningen - kandidatprogram och kurser
 

Studievägledningen - master- och magisterprogram

Studievägledningen för master- och magisterprogram vid DSV hjälper dig med frågor om kurser och masterprogram inom dator- och systemvetenskap. Det kan gälla kursval, kurs- eller programkrav, studieuppehåll, tillgodoräkning eller allmän planering av dina studier. Du når studievägledarna via e-post och telefon.

Särskilt stöd

Här hittar du information om att studera med funktionsnedsättning på Stockholms universitet
På DSV erbjuds du som fått ett certifikat för specialpedagogiskt stöd (via NAIS) ett individuellt introduktionsmöte via ZOOM. Under mötet kommer studievägledaren att titta på rekommendationerna och diskutera det stöd och anpassningar som DSV kan erbjuda. Kontakta master@dsv.su.se för att boka tid.

Tystnadsplikt

Studievägledare har tystnadsplikt och lämnar inte uppgifter om dina personliga förhållanden vidare utan ditt medgivande. Studievägledning regleras av Högskoleförordningen och vi följer styrdokumentet
Regler för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet

Studievägledningen - master- och magisterprogram
 

Studera med funktionsnedsättning

Har du behov av anpassningar i studierna, till exempel längre skrivtid på tentor, på grund av en varaktig funktionsnedsättning?
Här hittar du information om hur du får särskilt pedagogiskt stöd

 

Examensarbete och SciPro

Examensarbete och SciPro
 

Utbildning på forskarnivå

Studierektor för forskarutbildning
 

International office - utbytesstudier

DSV:s internationella koordinator hjälper in- och utresande studenter, lärare och personal inom utbytesprogram samt institutionens partneruniversitet.

Utbytesstudier - International office
 

DSV helpdesk

DSV Helpdesk tar hand om akuta IT-problem, vidareförmedlar ärenden till rätt person och svarar på frågor. Vänd dig i första hand till lärare eller handledare om du har frågor om hur programvaror fungerar.

DSV helpdesk
 

För arbetsgivare

Kontakta gärna mig om du representerar ett företag och vill komma i kontakt med våra studenter för till exempel event, anställningar, examensarbete eller praktikplats.

Här hittar du information om:
Praktik
Examensarbete
Näringslivssektionen (NärS) Studentkåren DISK

Företagskontakt
På denna sida