Undervisningsformer första halvan och andra halvan av terminen HT2021

Med anledning av Covid-19 och i enlighet med Stockholms universitets riktlinjer och beslut kommer Hösten 2021 se annorlunda ut mot vanliga terminer.

 

Undervisningsformer HT2021

Första halvan av terminen

Med anledning av situationen med covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med onlinebaserad undervisning med inslag av campusbaserade moment till den 31 oktober 2021 – alltså första halvan av terminen.
Notera: I vissa fall förekommer campusundervisning som huvudsaklig undervisning även under perioden 30/8 till 31/10 det gäller främst Kandidatprogrammet i Journalistik.

Andra halvan av terminen

Prefekten vid Institutionen för mediestudier har fattat beslut om att institutionens utbildningsverksamhet kan övergå till campusundervisning för kurser eller delkurser som ges under andra halvan av terminen (fr o m 1/11 2021 t o m 16/1 2022).

Detaljinformation via Athena

Hur detta beslut påverkar enskilda kurser och delkurser framgår av respektive kurssida i Athena så snart det är möjligt. 

Ändringar kan ske

Utifrån ansvariga myndigheters eller Stockholms universitets rekommendationer kan förutsättningarna komma att förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på kurssidorna i Athena.

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommendationer om undervisning.

Information från SU om verksamheten kopplat till Covid-19

 

 

Kontakt

För eventuella frågor om undervisningsformerna kontakta studierektorerna för respektive ämne.

Studierektor modevetenskap
Studierektor filmvetenskap
Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor journalistik
På denna sida