Om oss

Vi är världsledande i att driva och främja ökad förståelse, högkvalitativt lärande och hållbara lösningar rörande naturliga fenomen och deras samspel med varandra och samhällsutvecklingen.

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan: Vår forskning och utbildning.

Georgia Destouni. Fotograf Niklas Björling.
Prefekt Georgia Destouni. Fotograf Niklas Björling.

Institutionen i siffror

 • Cirka 1200 studenter som studerar något av institutionens ämnen varje år.
 • Institutionen har cirka 150 anställda och är en del av naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
 • Totalt 164 forskningsartiklar publicerades (in peer reviewed journals) 2020.

 

Priser och utmärkelser

Följande priser och utmärkelser har tilldelats anställda vid institutionen de senaste åren.

Priser och utmärkelser 2020

 • Gia Destouni tilldelades Sigge Thernwalls stora pris för forskning om hållbar infrastruktur och byggd miljö.
 • Johan August Wahlbergmedaljen i guld till professor emeritus Margareta Ihse och till professor emeritus Karna Lidmar-Bergström för deras stora och banbrytande bidrag till forskning inom naturgeografi.
 • Johan Kuylenstierna tar emot Fostrargärningsmedaljen 2020.
 • Hannah Watts förstaprisvinnare vid Climate Research School's PhD Day.
 • Stefano Manzoni var även detta år en av de högt citerade forskarna, cross field category.

Priser och utmärkelser 2019

 • Gia Destouni var Boussinesq-lektor 2019 för the DutchBelgian Boussinesq Center for Hydrology, under regi av the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
 • Johan Kleman har tilldelats Stockholms universitets guldmedalj i åttonde storlek.
 • Daniella Guasconi förstaprisvinnare och Simon Larsson andraprisvinnare för bästa presenation vid Climate Research School's PhD Day.
 • Nina Roth vann postertävlingen vid Climate Research School's PhD Day.
 • Stefano Manzoni fortfarande en av de högt citerade forskarna, cross field category.

Ett hedersdoktorat är en utmärkelse som uttrycker universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Följande personer har på förslag från institutionen utsetts till hedersdoktorer vid Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten.

 • 2017 Johan Kuylenstierna, Adjungerad professor
 • 2015 Jonathan Martin Harbor, Professor
 • 2012 Lars Granath, Kartograf
 • 2011 Claes Grundsten, Författare
 • 2004 Anna Schytt, Vetenskapsjournalist

Varje år belönar Stockholms universitet en eller flera personer med utmärkelsen Årets lärare. Följande personer vid Institutionen för naturgeografi har tilldelats priset.

 • 2014 Clas Hättestrand
 • 2009 Ingmar Borgström

Årets lärare

 

Årsrapporter

Varje år sammanfattas institutionens verksamhet i en årsrapport. Den senaste kan hämtas från länken nedan.

Annual Report 2020 (4031 Kb)

 

Historik

Geografi etablerades som eget ämne vid Stockholms universitet redan 1912, men det dröjde till 1929 innan professor Hans W:son Ahlmann tillträdde. Han var särskilt intresserad av polarforskning och ledde ett flertal expeditioner till Arktis. Hans kom även att starta institutionens forskningsstation inom ämnet glaciologi i Tarfala, invid Kebnekaise.

Nära Hotellneset i Adventfjorden mellan 20 juni och 5 september 1896. Fotograf Otto von Knorring.
Nära Hotellneset i Adventfjorden mellan 20 juni och 5 september 1896. Gerard de Geer med mätinstrumentet och till höger om honom står C.A. Hansson. Mannen med grytorna D. Johannesen. Fotograf Otto von Knorring.

Ämnet Geografi delades 1955 upp i ämnena Naturgeografi och Kulturgeografi. Sedan lång tid har ämnet Kvartärgeologi räknats in under ämnet Geologi som länge studerats vid Stockholms universitet. År 2001 slogs institutionerna för Kvartärgeologi och Naturgeografi ihop till Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Den 19 september 1997 invigdes Geovetenskapens hus och 2015 ges institutionen namnet Institutionen för naturgeografi.

Institutionens utveckling


 

Geokronologiska muséet

Det världsberömda Geokronologiska institutet grundat av Gerard De Geer har spelat en central roll i den geokronologiska forskningen i början på 1900-talet. Idag finns mycket material från Geokronologiska institutet samlat i Geokronologiska muséet.

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
På denna sida