Publikationer

På denna sida hittar du de senaste årens böcker och artiklar. Du hittar även information om vår utgivning på Stockholm University Press. Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska har [hur många?] bokserier i Stockholm University Press.

 

Skriftserier

Fenno-Ugrica Suecana - Nova Series

Didactica Slavica

Didactica Slavo-Baltica
Serien avslutad, fortsätter som "Didactica Slavica".

Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk

Meddelanden från Slaviska institutionen
Serien avslutad, fortsätter som "Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk".

Schriften des Germanistischen Instituts Universität Stockholm

Stockholm German and Dutch Studies (SGDS) i DiVA

Stockholm German and Dutch Studies (SGDS) på Stockholm University Press webbsida

Stockholm Slavic Papers

Stockholm Slavic Studies

Stockholm Studies in Baltic Languages

Stockholm Studies in Finnish Language and Literature
Samtliga publikationer finns inte i DiVA, se kompletterande information på sidan Stockholm Studies in Finnish Language and Literature.

Stockholm Studies in Indo-European Language and Culture på Stockholm University Press webbsida

Stockholm Studies in Russian Literature

Stockholmer Germanistische Forschungen

Studia Fennica Stockholmiensia

Övriga publikationer från Slaviska institutionen:

  • Janusz Korek 2004. Demokrativetande i Polen och Ukraina under den postkommunistiska perioden. En diskursanalytisk studie av polska och ukrainska tidskrifter 1989­-2001. Stockholms universitet. Slaviska institutionen.
  • Michal Pawel Markowski 2003. Identity and Interpretation. Stockholm University. Department of Slavic Languages and Literatures.

Om du är intresserad av att köpa exemplar av publikationer utgivna av Avdeningen för slaviska språk (eller Slaviska institutionen) kan du kontakta oss genom att mejla till slavinst@slav.su.se eller genom att skicka brev till adressen Stockholms universitet, Slaviska språk, 106 91 Stockholm.

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida