Irene Elmerot får stipendium

Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond har beviljat Irene Elmerot ett vistelsestipendium i Villa Martinson, bostaden Aniara, under januari 2024.

Villa Martinson ligger vid sjön Aspen i kanten av Bokedalens naturreservat, strax intill Jonsereds herrgård, ca 15 kilometer utanför Göteborg. Huset är uppkallat efter författaren Harry Martinson, som i sin ungdom tillbringade en tid i Jonsered. I Villa Martinson finns fem lägenheter som forskare, författare och journalister kan utnyttja för arbetsvistelser. Vistelsetiden är vanligtvis en månad. För vistelse krävs ett vistelsestipendium som söks från Jonseredsstftelsen.

– Det här är helt perfekt för mig, säger Irene, eftersom jag dels behöver slutföra min avhandling, dels skriva på postdok-ansökningar just i januari. Att kunna tillbringa så mycket tid jag vill med detta under en månad är verkligen en ynnest, så jag är djupt tacksam för detta.

Irene skriver på sin avhandling med arbetsnamnet ”Language in Power in Czech news press 1990–2018” inom forskarskolan Språk och makt, och planerar att disputera i juni 2024.

Villa Martinson. Foto: Susanne Skyllberg, källa: Göteborgs universitet.
Villa Martinson. Foto: Susanne Skyllberg, källa: Göteborgs universitet.