Om oss

Institutionen för socialt arbete ingår i den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vi är en stor institution med omkring 100 anställda och fler än 1 000 studenter.

I socialt arbete studeras sociala problem och åtgärder för att lösa dessa, liksom problemens orsaker och konsekvenser på samhälls-, grupp- och individnivå. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som introducerades som akademisk disciplin 1977.

Vid institutionen finns bred kunskap i socialt arbete med stark koppling till framstående forskning. Våra studenter får löpande ta del av den absolut senaste kunskapen inom det sociala arbetets olika kärnområden.

Läs mer om vår forskning här

Vårt socionomprogram är en av Stockholms universitets mest sökta utbildningar. Varje läsår antas närmare 450 studenter, vilket också gör det till landets största socionomutbildning.

 

Vad vi erbjuder

Institutionen för socialt arbete erbjuder en rad utbildningar inom området. Den största är socionomprogrammet, en grundutbildning som leder till socionomexamen. Vi erbjuder också utbildning i socialt arbete på avancerad nivå samt utbildning inom psykoterapi, både på grundläggande och avancerad nivå.

Läs mer om våra utbildningar här

 

Vår historia

Visste du att det som idag är institutionen för socialt arbete grundades för över 100 år sedan? Här kan du läsa mer om vår historia.

Om oss och vår historia 

 

Nya lokaler på Campus Albano

Inför hösten 2021 flyttar vi till nybyggda campus Albano med moderna undervisningslokaler och mer utrymme för studenterna. Institutionen kommer att samlas på plan tre i nya hus 2 i Albano.

Läs mer om Campus Albano här

Hitta till oss

På denna sida