Stockholms universitet logo, länk till startsida

Barnlitteratur och barnlitteraturforskning i en brytningstid!

Seminarium

Datum: fredag 6 maj 2022

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Svenska litteratursällskapets hus Riddaregatan 5, Helsingfors och online via Zoom

Elina Druker, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, deltar i ett öppet seminarium vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) i Helsingfors. Evenemanget går att följa via E-mötesverktyget Zoom.

 

Om evenemanget från SLS webbplats:

Barnlitteraturen har av hävd bemött sin samtid energiskt, rentav visionärt. I nuläget befinner vi oss i en dramatisk era som avkräver oss radikala förändringar, där social, ekonomisk, politisk och ekologisk hållbarhet ställs på sin yttersta spets. Hur förhåller sig barnlitteraturen till dessa omvälvningar? Och hur har det sett ut vid tidigare brytningspunkter? Hur utforskas barn- och ungdomslitteratur just nu, vilka nya vägar tar forskningen?

Litteraturvetenskap och textanalys har länge lagt grunden för barnlitteraturforskning i Norden, men på senare år har utgångspunkterna i stigande grad berikats med tvärvetenskapliga angreppssätt och analyser av berättande i olika medier. Seminariets föredrag utforskar barnlitteraturens sätt att bemöta samtidens och forskningens utmaningar nu och i historisk tid. Vilka mönster går att urskilja i barnlitteraturen och i forskningen om densamma? Vad gör barnlitteraturen och barnlitteraturforskningen och hur?

Elina Druker föreläser med titeln Rakt och runt, tjockt och tunt. Estetisk bildning och medborgarfostran i ritböcker kring sekelskiftet 1900.

Medverkande

Medverkande på seminariet förutom Elina Druker är forskarna Nina Christensen, Maria Lassén-Seger, Jaana Pesonen och Mia Österlund, illustratörerna Linda Bondestam och Jenny Lucander samt förlagsredaktören Karin Berglund (Schildts & Söderströms) och förläggaren Sara Ehnholm Hielm (Förlaget).

Arrangör är Litteraturvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Anmäl dig och få Zoom-länk

Seminariet direktsänds på SLS hemsida och kan även ses i efterhand på deras Youtubekanal.

Seminariet är gratis och öppet för alla. Du får länken till online-evenemanget i bekräftelsemeddelandet efter att du anmält dig.

Program och länk till anmälan på SLS hemsida

Elina Druker
Elina Druker. Ingmarie Andersson/ Stockholms universitet.
 

Om Elina Druker

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, särskilt barn- och ungdomslitteratur. Hon har främst ägnat sig åt forskning inom barnlitteratur, modernism och avantgarde med tonvikt på relationer mellan olika medier.

Mer om hennes forskning