Stockholms universitet logo, länk till startsida

Curating Art: In Memoriam/In Futurum

Evenemang

Datum: onsdag 1 september 2021

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Accelerator och Online

Projektet "In Memoriam/In Futurum: Reflektioner kring tvärdisciplinära praktiker" är kopplat till utställningen Experimentalfältet och sker i samarbete med det internationella masterprogrammet i curating vid Institutionen för kultur och estetik.

Det tvärdisciplinära projektet In Memoriam/In Futurum initierades av studenter vid masterprogrammet i curating och genomfördes i samarbete med konststudenter från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt studenter från olika fält och institutioner vid Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Konstnärliga Högskola.

Accelerators entré. Foto Christian Saltas.

Med inspiration från de frågor som lyfts i utställningen Experimentalfältet utgick projektet från ett experimenterande – i skärningspunkten mellan dåtid, nutid och framtid. Projektet möjliggjorde samarbeten mellan studenter från flera olika fält och drog nytta av det utforskande gränstillstånd studenttiden innebär. Curatorer och konstnärer delades in i åtta research-kluster och parades ihop med studenter från andra discipliner baserat på intresseområden. Under våren 2021 utforskade grupperna temat experiment genom möten och aktiviteter som resulterade i åtta olika fanzine.

Evenemanget kommer bestå av en presentation av In Memoriam/In Futurum, där utrymme ges till varje kluster att diskutera och reflektera över sin process, med fokus på de möjligheter och utmaningar som uppstått genom det tvärdisciplinära samarbetet.

Presentationerna följs av en 30 minuter lång Q&A. Samtalet hålls på engelska.

Boka biljetter här

Evenemanget är gratis men antalet platser är begränsade.

Evenemanget kommer även att sändas live via Facebook

Medverkande

  • Andraårsstudenter från masterprogrammet Curating Art vid Institutionen för kultur och estetik.
  • Deltagande konstnärer från Kungliga Konsthögskolan.
  • Deltagande studenter från Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Konstnärliga Högskola.

Mer information om projektet

Accelerator vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med rådande restriktioner och anpassar arrangemanget efter ansvariga myndigheters rekommendationer.
---
Accelerator drivs av Stockholms universitet och stöds av Magasin III Museum for Contemporary Art samt Familjen Robert Weils Stiftelse.