Stockholms universitet logo, länk till startsida

Konst + forskning: Kroppen, konsten och nationen

Evenemang

Datum: onsdag 1 juni 2022

Tid: 17.00 – 18.00

Plats: Konsthallen Accelerator

Vilka roller har kroppen, konsten och konsthistorien spelat i byggandet av nationen Sverige? Ett samtal mellan Hanni Kamaly och forskare vid Stockholms universitet i anslutning till Kamalys utställning på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.

På vilket sätt hänger kroppsideal och nationalism ihop? Vad hände när kroppen hamnade i fokus för ett nationsbildande istället för historier, berättelser, musik och andra kulturuttryck? Hur konstruerades bilden av svensken som vit, blond och blåögd i konsten på 1800-talet? Utifrån Hanni Kamalys aktuella utställning THIS LAND 4 ALL på Accelerator diskuteras dessa frågor. 

Onsdag 1 juni kl 17:00–18:00

Samtalet spelas in och hålls på svenska i Accelerators café. Ingen platsbokning. Fri entré.

Deltagare
Hanni Kamaly, konstnär 
Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet
Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet

Moderator är Therese Kellner, intendent och curator på Accelerator. 

Läs mer om utställningen THIS LAND 4 ALL

OS-invigningen 1912, Stockholm. Stillbild från Hanni Kamalys film ”THIS LAND 4 ALL”, 2022.