Studera hos oss

Är du intresserad av brott och straff? Vill du arbeta med att kartlägga och analysera brottsutveckling, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott? Då är kriminologi ditt ämne.

Studenter pluggar vid studieplatserna i Bergdahlrummet på Stockholms universitetsbibliotek.
Foto: Lena Katarina Johansson

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. På våra kurser och program får du mångsidiga kunskaper om sociala problem, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott. Vi fördjupar oss i teman som kriminalpolitik och viktimologi (läran om brottsoffer). Du får även lära dig om effekterna av straff och åtgärder för att förebygga brott. Metodkurserna är också en viktig del av vår undervisning. Det är genom dessa vi får de verktyg som vi behöver för att kunna studera brottsutveckling och andra samhällsaktuella teman.  

Alla våra undervisande lärare är aktiva forskare i kriminologi. Du kommer i undervisningen få träffa doktorander, lektorer och professorer som var och en är expert inom sitt ämne.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt och vilka områden vi forskar inom.

 

Olika vägar till samma examen

På kriminologiska institutionen erbjuder vi utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du kan läsa på campus eller på distans, på heltid eller på halvtid. Du kan också välja mellan att läsa program eller fristående kurser. Oavsett vad du väljer, kan vägen leda till en examen i kriminologi.

Läser du ett utbildningsprogram har vi planerat dina studier åt dig. Ordningen på kurserna är bestämd och vi har sett till att du har platsgaranti på de kriminologikurser som ingår i programmet. Du kan själv välja vilka breddningskurser du ska läsa, men vi har planerat när du ska läsa dem.

Läser du fristående kurser har du en större valfrihet gällande vilken ordning du ska läsa kurserna, däremot har du inte platsgaranti. Istället söker du dina kurser inför varje termin i konkurrens med andra sökanden via antagning.se.

Läs mer om våra utbildningar på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Läs mer om hur man kan ta en examen i kriminologi.

 

Efter examen: arbetsmarknad och karriär

Kriminologi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning och vill arbeta med exempelvis kartläggning och analys av brott, utsatthet för brott och reaktioner på brott. Som kriminolog kan du till exempel arbeta i kommuner och på olika myndigheter och organisationer med brottsprevention, handläggning, analys och utredning. Polisen, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Tullverket, Migrationsverket, Skatteverket är exempel på vanliga arbetsplatser, men vi finns också hos t. ex. banker och säkerhetsföretag i det privata näringslivet. Är du intresserad av forskning ger vår utbildning också bra grund till fortsatta studier och arbete inom akademin.

Alumniintervjuer

Vi har pratat med föredetta studenter som tagit examen i kriminologi hos oss. Läs intervjuerna med dem nedan.

Selfie på Caroline Eriksson
Caroline Eriksson.Foto: Privat

Ålder: 26 år
Yrkestitel: Frivårdsinspektör

Vad har du för utbildning?

Jag en masterexamen i kriminologi och en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar som frivårdsinspektör i Västerås. Frivården är en del av Kriminalvården.

Var det svårt att få jobb efter examen?

Jag hade under studietiden en anställning inom Kriminalvården och arbetade på häkte och anstalt, vilket var en fördel när jag sedan fick jobb på frivården. Att jobba extra i Kriminalvården under studietiden är ett superbra tips till studenter som vill få en bra erfarenhet för senare yrkesliv, oavsett om man vill utvecklas vidare inom myndigheten eller söka sig till andra delar av rättsväsendet.

Hur har du användning av din utbildning på arbetet?

I och med att jag i mitt arbete möter människor som misstänkts och dömts för brott har jag stor användning av de teorier som jag läst om på kriminologiutbildningen, exempelvis varför människor väljer att begå brott eller varför de upphör med brott. Det som är extra roligt med att arbeta i Kriminalvården är att möta de människor som göms bakom siffrorna i olika statistiska rapporter, och vara den som får bidra till att personen kan vända sin brottsliga livsbana.

Hur ser en arbetsdag ut?

Jag arbetar med alternativa fängelsepåföljder. Exempelvis personer som dömts till samhällstjänst och som avtjänar fängelsestraff med fotboja i hemmet. Som handläggare för samhällstjänst har jag kontakt med klienter och söker efter ideella föreningar eller kommunala verksamheter där de kan genomföra de timmar som de ådömts. Jag är ofta ute och gör besök i olika former av verksamheter, exempelvis i idrottsföreningar, secondhandbutiker, kyrkor, etcetera. Vidare gör jag utredningar för klienter som har möjlighet att ansöka om att verkställa fängelsestraff i hemmet genom fotboja. Utöver detta genomför jag risk- och behovsbedömningar på nydömda klienter. Jag har även fått erfarenhet att göra personutredningar inför förhandlingar i domstol och att vara kontaktperson till klienter som står under övervakning.

Vad är det roliga med ditt jobb?

En arbetsdag är mycket varierad och ingen dag är den andre lik, vilket är det roligaste med jobbet! Ibland är jag på hembesök hos en klient, på besök på arbetsplats eller så sitter jag framför datorn på kontoret! En annan fördel är att jag har en spännande och utvecklande arbetsmiljö, där jag får möta människor och höra om deras livshistoria och förhoppningsvis bidra till en positiv förändring.

Vad skulle du säga till någon som vill läsa kriminologi?

Det är ett spännande och lärorikt ämne, och arbetsmarknaden för kriminologer utvecklas hela tiden, vilket gör att det finns en breda möjligheter.

Selfie på Amandha Larsson Ek
Amandha Larsson Ek.
Foto: Privat

Vad har du för utbildning?

Dubbel kandidat i kriminologi och psykologi, 45 hp kvar på masterprogrammet i kriminologi. Fristående kurs i fördjupning av rättspsykologi.

Vad fick dig att vilja läsa kriminologi?

Jag studerade psykologi och fick upp intresset genom en rättspsykologikurs. Studenter som pratade om kriminologikurserna inspirerade mig också.

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar med utveckling av brottsförebyggande arbete på Brottsförebyggande rådet, Brå. Det specifikt innebär exempelvis administrera, utveckla och undervisa i brottsförebyggande arbete och att hantera datainsamlingen till Brås årliga rapport om Det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Var det svårt att få ett jobb efter examen?

Det är en hård konkurrens att arbeta inom detta område, upplever jag. Jag har sökt många jobb och har knappt kommit till intervju. När jag praktiserade på Brå erhöll jag erfarenhet och insikt i verksamheten och på enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete. När en tjänst kom ut på enheten som jag tyckte passade mig sökte jag och jag fick den.

Hur använder du dig av din utbildning i ditt arbete?

I arbetet med utbildningen av brottsförebyggande arbete använder vi kriminologiska teorier som jag lärt mig under utbildningen. I den årsrapport jag har varit delaktig i har kunskapen om forskningsmetoder varit avgörande.

Hur ser en arbetsdag ut?

Varje dag ser olika ut, då jag har involverad i flera projekt samtidigt och att vi på enheten arbetar utifrån olika synergier. En dag kan handla om att konstruera enkät, en annan dag resa till kommuner/konferenser, en tredje dag inläsning och bedömning av olika brottsförebyggande insatser och en fjärde dag ren administration.

Vad är roligt med ditt jobb?

Att jag får arbeta strategiskt och i viss mån analytiskt. Att få arbeta med något som direkt och/eller indirekt påverkar andra människor i samhället. Att arbeta med något som gör samhället gott och att jag själv lär mig nya saker nästan varje dag.

Vad skulle du säga till någon som vill läsa kriminologi?

Var noga med att skaffa dig arbetslivserfarenhet tidigt under studierna. Det ökar dina chanser att skaffa arbete efter examen. Ha en tydlig plan. Annars – njut av det fantastiskt spännande ämnet under tiden du studerar!

Icon istället för foto

Vad har du för utbildning?

Jag har en masterexamen i kriminologi.
Mina första tre år studerade jag kandidatprogrammet i utredningskriminologi på Högskolan i Gävle. Senare studerade jag masterprogrammet i kriminologi på Stockholms universitet som innefattar 2 års studier på avancerad nivå.

Vad fick dig att vilja läsa kriminologi?

Jag har alltid varit intresserad av avvikande beteende och och var egentligen först intresserad av att studera antingen psykologi eller juridik. När jag hörde talas om kriminologi som ämnesområde kändes det som ett ämne som skulle passa mig och det visade sig stämma bra!

Vad jobbar du med idag?

Sedan 2017 har jag arbetat på Brottsförebyggande rådet (Brå) där jag arbetar på enheten för statistiska undersökningar. Jag har mestadels arbetat med Nationella trygghetsundersökningen (NTU), men även med Politikernas trygghetsundersökning samt i en del utvecklingsprojekt som rör statistikverksamheten.

Var det svårt att få ett jobb efter examen?

Jag började söka jobb redan någon månad innan jag tog min kandidatexamen. Mestadels höll jag utkik på statliga myndigheters hemsidor, som Polismyndigheten, Brå, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten etc. Men även på Kriminologiska institutionens hemsida och närliggande kommuners hemsidor. Jag tror att det är fördelaktigt att försöka tänka bredare än endast de arbetsplatser som man kanske mest förknippar vara kriminologiskt relevanta. Jag upplever exempelvis att många kan ha svårt att få arbete direkt efter examen just eftersom man inte har tidigare relevant yrkeserfarenhet. Flera myndigheter har jag sett, endast söker de som har tidigare erfarenhet av arbete på en myndighet, vilket så klart kan vara svårt om man är nyexaminerad. Det är därför också klokt att redan vid val av eventuell praktikplats och ämne för uppsatsarbete börja fundera över vilken typ av arbetsplats eller vilka typer av arbetsuppgifter man vill jobba med. Då kan sådana kunskaper och erfarenheter lyftas fram i en jobbansökan och det kan nog ge en fördel. För min del såg jag en tjänst på Brå som utredare att arbeta med NTU, vilket jag tyckte passade mig, dyka upp på Brås hemsida. Jag hade tidigare haft praktik på Sandvikens kommun på en avdelning som bland annat arbetar med trygghets- och brottsförebyggande frågor och jag har skrivit min kandidatuppsats utifrån en kvantitativ ansats där jag använde Stockholmsenkäten som empiriskt material. Jag tror kanske att det hjälpte mig få en anställning som innebar arbete med en enkätundersökning som till stor del rör otrygghet och utsatthet för brott. Jag sökte tjänsten, gick på intervju någon vecka efter examen och fick därefter anställning en tid senare.

Hur använder du din examen i ditt arbete?

Eftersom jag, till stor del, arbetar med statistik så har särskilt kunskaper i kvantitativa samhällsvetenskapliga metoder varit värdefulla. Men även andra kriminologiska kunskaper har varit användbara och i vissa fall nödvändiga, exempelvis för att kunna göra tolkningar och vidare göra dem begripliga genom att sätta de i ett sammanhang.

Hur ser en arbetsdag ut?

En vanlig arbetsdag spenderas på kontoret. NTU, som jag arbetar med, är ju en årligen återkommande enkätundersökning och arbetsdagen ser lite olika ut beroende på var i processen man befinner sig. Exempelvis är det mycket arbete som rör framtagande av resultat då vi fått data från årets undersökning och därefter mycket fokus på rapportskrivande. Vi publicerar resultaten på hösten så i slutet av året brukar arbetet kretsa mer kring kortanalyser eller framtagning av statistik som specialbeställs av exempelvis forskare. I övrigt besöker jag ibland konferenser som jag tycker verkar intressanta, både som föreläsare, men mestadels åhörare.

Vad är roligt med ditt jobb?

Det är väldigt kul att arbeta med en så pass stor undersökning som NTU är, urvalsstorleken är 200 000 personer och resultaten är ofta efterfrågade. Det är också väldigt givande att både arbeta i team men även självständigt. Jag upplever också att Brå ger möjligheter till kompetensutveckling på olika sätt, något om är viktigt för mig.

Vad kan du ge för tips till de som vill läsa kriminologi?

Jag tycker verkligen att jag hittade rätt då jag började studera kriminologi och har aldrig ångrat mig en sekund! Mitt råd är att verkligen kika på vad som en utbildning (eller kurs) faktiskt innehåller, vad dessa genererar för kunskaper och hur de kunskaperna förhåller sig till det som man faktiskt senare vill arbeta med. Det är kanske dock ett mer generellt råd till de som ska studera.
 

På denna sida