Våra utbildningar

Vid Kriminologiska institutionen erbjuds utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Sök bland våra utbildningar

 
student i fönster.
Foto: Kristian Pohl

Kandidatprogram i kriminologi, 180 hp

Programmet omfattar 120 hp kriminologi och 60 hp valfria kurser med möjlighet till 30 hp praktik eller utlandsstudier på termin sex. Dina valfria kurser kan du läsa på Stockholms universitet eller på andra lärosäten och du kan läsa precis vad du vill. Utöver kriminologi I, kriminologi II samt Kriminologi kandidatkurs ingår också kursen Kriminologisk analys, brottsprevention och utvärdering, 30hp som obligatorisk kurs i programmet. Kandidatprogrammet i kriminologi startar varje hösttermin.

 

Vanliga frågor och svar om grundutbildningen

 

kvinna går mot tunnelbana på campus
Foto: Niklas Björling

Fristående kurser på grundnivå

Vi ger följande kurser som fristående kurser:
Kriminologi I, 30 hp
Kriminologi I (distans, 50 %), 30 hp
Kriminologi II, 30 hp
Kriminologi II (distans, 50 %), 30 hp
Kriminologisk analys, utvärdering och prevention, 30 hp
Kriminologi kandidatkurs, 30 hp

Alla våra fristående kurser på campus startar både höst- och vårtermin, förutom Kriminologisk analys, utvärdering och prevention, som startar varje vår. Distanskursen startar endast på hösten. För en kandidatexamen i kriminologi krävs 180 hp dvs motsvarande tre års heltidsstudier. Du behöver läsa minst 90 hp kriminologi inklusive ett självständigt arbete om 15 hp och därutöver 90 hp i andra ämnen.

 
studenter utanför kafé sommartid
Foto: Niklas Björling.

Masterprogram i kriminologi, 120 hp

Vi erbjuder ett 2-årigt masterprogram för dig som vill läsa kriminologi på avancerad nivå. 75 hp inom programmet är obligatoriskt och de övriga 45 hp kan läsas hos oss eller hos andra institutioner och lärosäten. Du har även möjlighet att göra praktik på 15 hp. Masterprogrammet startar varje hösttermin.

 

 

Vanliga frågor och svar om masterprogrammet

 

studerande på campus
Foto: Viktor Gårdsäter

Fristående kurser på avancerad nivå

Vilka fristående kurser som vi ger på avancerad nivå varierar mellan terminerna. Hösten 2024 erbjuder vi följande kurser:
Historisk kriminologi, 7,5 hp
Viktimologi - perspektiv på brottsoffer 7,5 hp
Nutida kriminologisk teori, 10 hp
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 10 hp
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, 10 hp
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning 15 hp

Våren 2025 erbjuder vi följande kurser:
Examensarbete för masterexamen i kriminologi
Brottslighet över livsförloppet: begrepp, data och analysmetoder
Medier och brott

 

Forskarutbildningen i kriminologi syftar till att ge dig som doktorand fördjupade kunskaper i ämnets teori, metod, aktuell forskning inom området samt andra färdigheter som är nödvändiga för att göra doktoranden till en kritisk och självständig forskare med förmåga att utföra avancerat, vetenskapligt arbete.

Forskarutbildningen innefattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng), varav 75 högskolepoäng består av kurser och 165 högskolepoäng består av ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en avhandling.

Utlysningen till forskarutbildningen i kriminologi sker vanligtvis en gång per år i augusti/september och annonseras på universitetets hemsida minst fyra veckor före sista ansökningsdag. Platser tillsätts i den omfattning tillgängliga resurser medger, vanligen antas 1-2 sökande per år.

Kursutbud

Forskarutbildningens kursutbud bestäms i samråd med handledare (och handledarna utses efter antagningen). I forskarutbildningen kan det ingå kurser från avancerad nivå och doktorandnivå, vissa specifika kurser på doktorandnivå är obligatoriska. 

Behörighet

För att kunna söka till forskarutbildningen krävs minst ett års studier (60 hp) på avancerad nivå i kriminologi eller ett motsvarande ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett examensarbete.

Mera information

Var vänlig och läs Vanliga frågor om forskarutbildningen, ifall du vill veta mera.

För ytterligare frågor om forskarutbildningen i kriminologi kontakta vår studierektor för forskarutbildning Susanne Alm.

 

På länkarna nedan hittar du svar på de vanligaste funderingarna kring att studera kriminologi.

Vanliga frågor och svar om grundutbildningen

Vanliga frågor och svar om masterprogrammet

Vanliga frågor och svar om forskarutbildningen

Sök bland våra utbildningar