Professor Mattias Mannervik
Professor Mattias Mannervik

Totalt inkom 51 ansökningar. Av dem beviljades 12, vilket ger en beviljandegrad på 24 procent. Under bidragsperioden 2018-2020 kommer nära 36 miljoner kronor att fördelas från Sverige. Bidragsbeloppet från Sverige finansieras gemensamt med Forte.

Stockholms universitet kommer att tillsammans med Central South University, i Changsha, Kina, vara värdhögskola för det treåriga projektet Environmental Factors in Parkinson’s Disease Pathogenesis som beviljats tre miljoner kronor.

Svensk projektledare blir Mattias Mannervik från Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, och kinesisk projektledare blir Zhuohua Zhang.