Administrativ personal

Lina Berggren

Lina Berggren (Administrativ chef)

Rum: F334

Telefon: 08-16 3509

E-post: lina.berggren@su.se

Emma Aldenstam

Emma Aldenstam (Personalhandläggare)

Rum: F336b

Telefon: 08-16 3998

E-post: emma.aldenstam@su.se

Beata

Beata Gillving (Ekonomiadministratör)

Rum: F335a

Telefon: + 46 8-16 4161

Email: beata.gillving@su.se

Birgitta Olsson

Birgitta Olsson (Administratör)

Rum: F336a

Telefon: 08-16 3697

E-post: birgitta.olsson@su.se

Eva Norman

Eva Norman (Ekonom)

Rum: F335c

Telefon: 08-16 3676

E-post: eva.norman@su.se

Niklas Henriksson

Niklas Henriksson (Kommunikatör)

Rum: F335a

Telefon: 08-16 41 44

E-post: com.mbw@su.se

Niklas arbetar måndagar och torsdagar.

Björn Palmgren

Björn Palmgren (Systemansvarig)

Rum: F434a

Telefon: 08-16 1273 / 070-308 12 73

E-post: bjorn.palmgren@su.se

Gelana Yadeta

Gelana Yadeta (Administratör)

Rum: F336a

Telefon: 08-16 4180

E-post: gelana.yadeta@su.se

Arrheniuslab Hus F

 Besöksadress:
 Svante Arrhenius väg 20C
 
 Postadress:
 Stockholms universitet
 Institutionen för molekylär biovetenskap,
 Wenner-Grens institut
 106 91 Stockholm
 
 Tel: 08-16 2000
 Fax: 08-16 4209
 
 Prefekt:
 Per Ljungdahl  08-16 4101
 per.ljungdahl@su.se

 Ställföreträdande prefekt:
 Ann-Beth Jonsson  08-16 4154
 
 Administrativ chef:
 Lina Berggren 08-16 3509
 lina.berggren@su.se
 
 Intendent:
 Heinrich von Fircks 08-16 2913
 heinrich.vonfircks@su.se
 
 Lab manager: 
 Beatriz Campos 08-16 4119
 beatriz.campos@su.se
 
 Föreståndare ECF:
 Stina Tucker 08-16 4014
 stina.tucker@su.se