Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid Meteorologiska institutionen.

 

Professorer och forskare

Postadress

Stockholms universitet
Meteorologiska institutionen
SE-106 91 STOCKHOLM

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 16C, 6tr, Frescati campus

Växel telefon

08-16 20 00

Organisationsnummer

202100-3062
(Stockholms universitet)

Leveranser

Leveranser görs till Svante Arrhenius väg 16C, 6tr.

 

Personal

Här listas MISUs forskare, teknisk/administrativ personal och doktorander.

 

Institutionsledning

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
 

Undervisningskontakter

Studievägledare
Studentexpeditionen
Studierektor för kandidat- och masterutbildningar
Studierektor för forskarutbildningen
 

Press

Presskontakt
På denna sida