NC kommenterar betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Den 29 maj överlämnades betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Utredningen föreslår att ett språk- och kunskapstest ska införas som krav för permanent uppehållstillstånd. Syftet är att främja integrationen och skapa ett inkluderande samhälle. NC menar att det är en felriktad satsning.

Sannolikheten att införandet av språkkrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd leder till en främjad integration är liten. Negativa konsekvenser, som exempelvis exkludering och utanförskap är däremot en högst trolig följd av förslaget. 

Vill man faktiskt främja integrationen bör satsningar på exempelvis sfi-utbildningen och utbildningar som kombinerar språk- och yrkesutbildningar prioriteras. 

Läs NC:s kommentar