Stockholms universitet

Ögonstyrningsteknik för bättre möjlighet till lek, kommunikation och lärande

Barn och ungdomar med allvarliga motorik- eller kommunikationssvårigheter ställs inför utmaningar när det gäller att delta i vanliga vardagsaktiviteter.

Det i sin tur påverkar deras välbefinnande och deras lärande. Därför blir tillgängliga hjälpmedel viktigt.

Ögonstyrningsteknik
Foto: Niklas Björling

– Ögonstyrningsteknik gör det möjligt att styra en dator bara genom ögonrörelser. Det går att både utföra aktiviteter och att kommunicera med blickstyrd dator som hjälp, berättar doktorand Yu-Hsin Hsieh, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

I sin doktorsavhandling ”Eye-gaze assistive technology for play, communication and learning: Impacts on children and youths with severe motor and communication difficulties and their partners” undersöker Yu-Hsin Hsieh vilken påverkan ögonstyrningshjälpmedel kan ha på lek, kommunikation och lärande för de här barnen och ungdomarna.
Avhandlingen granskar också hur ögonstyrningsteknik används i vardagssammanhang i en studie i Taiwan.

Yu-Hsin Hsieh

– Resultaten visar att ögonstyrningstekniken kan förbättra delaktighet för såväl lek och kommunikation, som för lärande för de här barnen och ungdomarna, säger Yu-Hsin Shieh. Resultaten ger också mer kunskap om den positiva effekten tekniken har på kommunikationen med omvärlden. 

Avhandlingen rapporterar också om fördelarna och utmaningarna med att genomföra en studie, likt den taiwanesiska, för framtida referens och forskning om ögonstyrningsteknik i vardagsanvändning. 

Läs mer om Yu-Hsin Hsiehs doktorsavhandling.

Studien ingår i Forskarskolan i specialpedagogik med fokus på tidiga insatser i förskola. Läs mer om Forskarskolan