Stockholms universitet

Öppnade dörren till ett nytt fält inom teoretisk fysik

Wallenberg Academy Fellow Emil Johansson Bergholtz har lagt grunden till ett helt nytt forskningsfält inom teoretisk fysik. Efter tre års utforskning av fältet tas nu steget till att hitta nya tillämpningar för kunskapen. Bland de första kan bli en sensor för mörk materia.

Emil Johansson Bergholtz med sin forskargrupp
Emil Johansson Bergholtz (i mörk tröja) med sin forskargrupp

Emil Johansson Bergholtz är professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet och Wallenberg Academy Fellow.

Läs mer om hans forskning på webben hos Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.