Stockholms universitet logo, länk till startsida

7:e EMIC - Doing Academic Research in a Radically Changing World

Den 7:e EMIC-idékonferensen ägde rum online på Stockholm Business School vid Stockholms universitet under 25-26 maj 2021. Pandemin, avglobaliseringen och kriget har förändrat vår forskningsmiljö med en myriad av nya utmaningar.

Ett 50-tal forskare från olika kontinenter kommer deltog i 2-dagars konferensen. Under temat "Doing Academic Research in a Radiically Changing World" syftade konferensen till att brainstorma hur vi kan utveckla våra teorier framåt med politiska implikationer.  Värdar för konferensen var professor Jeremy Clegg, University of Leeds, Professor Tony Fang, Stockholms universitet och professor Fredrik Tell, Uppsala universitet.

Program 7th EMIC (862 Kb)

 

Några av talarna

Catherine Welch (Irland, forskningsmetodik)
Mike Peng (USA, Global Strategi)
Gary Gereffi (USA, Globala värdekedjor)
Peter van Bergeijk (Nederländerna, ekonomiska sanktioner)
Thomas Hylland Eriksen (Norge, socialantropologi)
Anna Mia Ekström (Sverige, Global Hälsa)
Rosalie Tung (Kanada, Tvärkulturell management)
 
EMIC ("Emerging Markets Inspiration Conference") grundades i Stockholm 2016 och äger rum årligen sedan dess. EMIC har vuxit fram som en liten men betydelsefull multidisciplinär idékonferens med fokus på framtida forskningstrender. EMIC kräver ingen papper eller konferensavgift men intressanta idéer som helst ännu inte har undersökts eller publicerats.