Stockholms universitet

Anslag till forskning om regressrätt från Torsten Söderbergs Stiftelse

Giacomo Lindgren Zucchini, universitetslektor i skatterätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, har beviljats 620 000 kr för projektet ”Regressrätt mellan enskilda på grund av skatterättsligt företrädaransvar”.

Fasaden av Södra husen, taget ur grodperspektiv
Fasad på Södra huset; den byggnad i Frescati där Juridicum huserar. Foto: Sten-Åke Stenberg

Projektet beviljades medel i 2021 års anslagsgivning från Torsten Söderbergs Stiftelse, som sammantaget bestod av nära 30 miljoner kronor som delats ut till forskning inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Totalt tilldelades anslag till 36 forskare, varav sju är verksamma inom rättsvetenskap.

Läs mer om beslutet i 2021 års anslagsgivning

Läs mer om Giacomo Lindgren Zucchini