Stockholms universitet

Behov av verksam behandling

Björn Philips, professor i klinisk psykologi, vill hjälpa patienter med komplexa och långvariga problem med både ångest och personlighetsproblematik.

 

 

Björn Philips vid Psykologiska institutionen har fått en miljon kronor fördelade på två år från Region Stockholm till sitt projekt ”Gruppbehandling för komplexa och behandlingsresistenta ångest- och personlighetssyndrom”.  Bakgrunden till projektet är vuxenpsykiatrins behov av verksam psykologisk behandling för patienter med komplexa och svårbehandlade problem.

Patienterna har flera samexisterande diagnoser och ofta lång tidigare behandlingskontakt utan märkbar effekt. Pilotstudien ska utvärdera genomförbarhet och preliminär effektivitet för en gruppbehandlings där 20–24 patienter kunna behandlas samtidigt vilket ger möjlighet att möta hög efterfrågan på behandling på ett kostnadseffektivt sätt.

– Om det blir lovande resultat i den här studien, så är det ett tecken på att man bör gå vidare med en större studie för att testa den här behandlingen, säger Björn Philips.

I filmen berättar Björn mer om projektet.

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom sex områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningar som finns inom områdena.

Läs mer om samarbetet