Stockholms universitet

Bildningspodden #145 | Verdandis småskrifter

Studentföreningen Verdandi spelade en central roll i sekelskiftets folkbildningskultur, bland annat genom sin legendariska serie "småskrifter" som täckte en imponerande variation av ämnen. Vilken roll har Verdandi haft för vår allmänbildning egentligen?

Studentföreningen Verdandi blev ett intellektuellt centrum för sekelskiftets blomstrande folkbildningskultur. Här samlades politiker och filosofer, kvinnosakskvinnor och debattörer, liberaler och socialister. Det gemensamma målet var att verka för bildning. Ett av Verdandis mest bestående arv är den smått legendariska serie av folkbildande ”småskrifter”, som började ges ut 1888 och utkom i över 500 häften. Ämnena spände från Voltaire till svampplockning, filosofi och konst till politisk opinionsbildning och gödslingsteknik. Vilket var Verdandis viktigaste bidrag till den svenska folkbildningskulturen? Hur kommer det sig att så vitt skilda ämnen ansågs ingå i genomsnittssvenskens allmänbildning? Och är arvet efter Verdandi levande idag? Bildningspodden fördjupar sig i Verdandis roll i folkbildningen i veckans avsnitt.

Lyssna på avsnitt #145 | Verdandis småskrifter

 

Gäster i studion

Veckans gäster är utbildningshistorikern Johanna Ringarp, idéhistorikern Anders Burman och litteraturvetaren Claudia Lindén. Avsnittet spelades in live inför publik i förlaget Norstedts lokaler på Riddarholmen i Stockholm.