Stockholms universitet

Johanna RingarpUniversitetslektor

Om mig

Johanna Ringarp, docent i historia och i pedagogik, fil. doktor i historia och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria.

Undervisning

Hon undervisar på lärarprogrammet samt rektorsprogrammet.

Forskning

Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria i vid mening. Såväl högre utbildningens historia under 1900- och 2000-talet som bildningsförmedling på 1800-talet. Därtill har hon undersökt internationella kunskapsmätningar (PISA) påverkan på utbildningspolitiken i Sverige och Tyskland samt styrning, ledning och utvärdering av skolsektorn på internationell, nationell och lokal nivå. Just nu håller hon också på att utveckla ett större projekt om epilepsins historia i Sverige tillsammans med Lena Lennerhed, Södertörns högskola.

Just nu är Ringarp verksam i tre forskningsprojekt: Meritocracy, democracy or market? Governance of higher education in Finland and Sweden, 1965-2018 (finansierat av Östersjöstiftelsen), Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900 (finansierat av Vetenskapsrådet) och Etableringsutbildningar. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet (finansierat av Vetenskapsrådet, projektledare Ida Lidegran, Uppsala universitet).

Bland publikationer märks Professionens problematik (2011), “PISA lends legitimacy: A study of education policy changes in Germany and Sweden after 2000” (2016),“En skola för alla? Den svenska grundskolans utveckling på kommunal nivå med fokus på geografisk rättvisa” (2018), ”From Bildung to Entrepreneurship. Trends in Education Policy in Sweden” (2013), samt "`Nytt ljus på epilepsien´. Om epilepsi och den medicinska utvecklingen under 1950-talet” (2019).

Ringarp är också verksam inom forskningsmiljön Uppsala Studies of History and Education (SHED), Uppsala universitet. Därtill är hon redaktionsmedlem för tidskriften Vägval i skolans historia och i det digitala bildningsmagsinet Anekdot.

 

Forskningsprojekt