Profiles

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 37 61
E-post johanna.ringarp@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Johanna Ringarp, är fil. doktor i historia och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria.

Undervisning

Hon undervisar på lärarprogrammet samt rektorsprogrammet.

Forskning

Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, internationella kunskapsmätningar samt styrning, ledning och utvärdering av skolsektorn. Bland publikationer märks Professionens problematik (2011), “PISA lends legitimacy: A study of education policy changes in Germany and Sweden after 2000” (2016), samt ”From Bildung to Entrepreneurship. Trends in Education Policy in Sweden” (2013).

Ringarp är också verksam vid Uppsala universitet och verkar där inom ramen för Uppsala Studies of History and Education (SHED). Därtill är hon redaktionsmedlem för tidskriften Vägval i skolans historia.

Senast uppdaterad: 14 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa