Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bino Catasús har tilldelats Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris

Svenska Revisionsakademin har tillsammans med FAR instiftat ett pris på 75 000 kr för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision.

Bino Catasús, professor i företagsekomoni

Bino Catasús har tilldelats priset med motiveringen:

"Bino Catasús har under hela sin akademiska karriär visat stort engagemang för studenter och deras lärande. Han är en av få professorer med stort deltagande på grundkurser, men har även gjort viktiga insatser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Bino har även skrivit läroböcker och haft administrativt ansvar med koppling till utbildning.

Binos engagemang för studenter visar sig i att han flera gånger erhållit studentkårens pedagogiska pris. Hans djupa kunskap och förståelse för forskning i redovisning, såväl som redovisningens praktik, möjliggör teoretiska kopplingar i undervisningen och förbereder studenterna väl för det arbetsliv som de möter efter studierna."

Priset kommer delas ut i samband med den Nationella Redovisningskonferensen i Lund, den 1-2 december, 2022

Läs mer om Bino Catasús