Stockholms universitet

Biverkningar av strålbehandling

Lovisa Lundholm, forskare vid Institutionen för Molekylär Biovetenskap, Wenner-Grens institut, vill öka kunskapen om hur olika individer reagerar på strålbehandling.

 

 

Lovisa Lundholm har fått 2,35 miljoner kronor från Region Stockholm för att forska på bieffekter av strålbehandling. Trots den stora nyttan av strålbehandling, så uppstår alltid biverkningar. Forskningen syftar till att försöka förutse strålkänslighet i normalvävnad genom att analysera genetiska och inflammatoriska förändringar i blod.

Dels för att vården ska kunna individanpassa omhändertagandet under strålbehandling, dels för att förbättra kunskapen om vilka individer som senare i livet riskerar att drabbas av sekundär cancer.

– Om vi skulle veta innan innan behandlingen börjar vilka personer det handlar om så skulle man lättare kunna gå in och lindra symptom tidigare så man slipper riskera och avbryta behandlingen, säger Lovisa Lundholm.

Möjligheten att jobba tillsammans med Region Stockholm är betydelsefull och hon samverkar bland annat med sjuksköterskor och läkare.

I filmen berättar Lovisa mer om projektet.

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom fem områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningar som finns inom områdena.

Läs mer om samarbetet