Stockholms universitet

Centrum för forskning om internationella relationers historia

Den 18 maj skedde den formella invigningen av Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia. Men centret har redan etablerat sig som en plattform för forskning inom området.

Aryo Makko
Centrets föreståndare Aryo Makko talade vid invigningen 18 maj 2022. Foto: Sören Andersson

Våren 2020 inrättades Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholms universitet. Under ett par års tid hade då ett nätverk inom området funnits vid universitetet och drivits av forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer samt Historiska institutionen.

Historikern Aryo Makko är en av forskarna bakom nätverket. Idag är han professor och föreståndare för Hans Blix centrum. Under sin tid som doktorand tyckte han att perspektiv från internationella relationer och utrikespolitik var marginaliserade inom historievetenskapen vid svenska lärosäten – detta trots tidigare omfattande finansiering för flera stora forskningsprojekt inom området, som "Sverige under andra världskriget" och "Sverige under kalla kriget". Forskarna inom nätverket landade i att det behövdes en fastare struktur för denna forskning, som en centrumbildning.

 

Döptes efter toppdiplomaten Hans Blix

Hans Blix
Centret är uppkallat efter Hans Blix. Foto: Sören Andersson

Syftet med det centrum som kom att inrättas är att skapa en svensk nationell plattform för interdisciplinär forskning om svensk utrikespolitik och internationella relationer, internationella organ samt folkrätten ur historiska perspektiv. Centrumet uppkallades efter nätverkets beskyddare Hans Blix, tidigare svensk utrikesminister och toppdiplomat.

Hans Blix har varit en av de absolut bästa representanterna för Sverige och svensk diplomati internationellt. Hans gärning som chef för IAEA och vapeninspektör i Irak har fått stort erkännande och respekt i hela världen, säger Aryo Makko.
– Hans är samtidigt en akademiskt lagd person som jag och flera kollegor kom i kontakt med i olika sammanhang under 2010-talet. Han är oerhört skarp och trevlig att ha att göra med, så att hylla hans gärning och koppling till Stockholms universitet där han är jubeldoktor kändes naturligt.

 

Digitala seminarier under pandemin

Lagom till att invigningen av centret skulle ske våren 2020 kom pandemin. Invigningen har skjutits upp (se nedan) men centrets verksamhet har pågått i två års tid, främst med seminarier i digital form. Totalt har det varit 43 seminarier.
– Vi har kommit en bra bit på vägen. Vi har ett starkt seminarium med tydlig internationell prägel, startat en skriftserie på svenska, anordnat workshops och konferenser som till exempel resulterat i en peer-reviewgranskad bok, etablerat internationella samarbeten med lärosäten i andra nordiska länder, Europa samt USA, säger Aryo Makko och lägger till att centret tagit emot flera gästdoktorander från framstående europeiska universitet som Freiburg, LSE och SciencesPo samt fått finansiering för den första egna doktoranden.

Under hösten 2022 planeras för två workshops om nordiska juristers bidrag till folkrättens uppkomst och utveckling från 1880- till 1970-talen i samarbete med universiteten i Köpenhamn och Oslo. Det blir även seminarier och en bok ska ges ut inom centrets skriftserie.

Vad har ni för planer för att utveckla verksamheten?
– Mer av allt: fler forskningsansökningar för större forskningsinsatser som RJ-program eller ERC, fler doktorander, nya internationella utbyten och samarbeten, ett institutionellt samarbete av mer permanent art med andra myndigheter inom ramarna för ett arkivrelaterat projekt är några exempel. En personlig ambition är att få in en större donation från en finansiär med särskilt intresse för vårt forskningsfält för att stärka Hans Blix centrum som forskningsmiljö, säger Aryo Makko.

 

Invigning på Spökslottet

Jan Eliasson
Bland talarna vid invigningen på Spökslottet fanns Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekretare för FN. Foto: Sören Andersson

Den 18 maj 2022 var det äntligen dags för den uppskjutna invigningen. Det skedde vid en ceremoni på universitetetets representionsbyggnad Spökslottet där Hans Blix närvarade. Bland gästerna fanns förutom rektor Astrid Söderbergh Widding och andra företrädare för universitetet även representanter för Utrikesdepartementet som den tidigare utrikesministern och ställföreträdande FN-generalsekreteraren Jan Eliasson och kabinettssekreterarna Annika Söder och Pierre Schori.

Läs även Veterandiplomaten som vill återvända till akademin

 

Fakta om centret

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholms universitet bildades 1 mars 2020. Verksamheten initierades under våren 2018 i form av ett nätverk som var ett samarbete mellan Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer och Historiska institutionen. Syftet med centrumet är att etablera en nationell plattform för historisk forskning om maktförhållanden i det internationella systemet med fokus på både statliga och överstatliga aktörer, folkrätten samt icke-statliga aktörer som NGO:s, transnationella företag eller lobbygrupper ur internationella, transnationella som globala perspektiv.
Läs mer om Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.